CHƯƠNG III. VIRUS VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Bình chọn:
4.5 trên 61 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 5 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Chương III - Phần 3 - Sinh học 10

Xem lời giải

Em hãy giải thích tại sao virus phân lập được không phải là chủng B - trang 117

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 117 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Bài 1 trang 118 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 trang 118 SGK Sinh học 10. Hãy giải thích các thuật ngữ: capsit, capsôme, nuclêôcapsit và vỏ ngoài.

Xem lời giải

Bài 2 trang 118 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 trang 118 SGK Sinh học 10. Nêu ba đặc điểm cơ bản của virut.

Xem lời giải

Bài 3 trang 118 SGK Sinh học 10

Giải bài 3 trang 118 SGK Sinh học 10. Dựa theo hình 29.3, nếu trộn axit nuclêic của chủng B với một nửa prôtêin của chủng A và một nửa prôtêin của chủng B

Xem lời giải

Vì sao mỗi loại virus chỉ có thể xâm nhập vào 1 số loại tế bào nhất định - trang 120

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 120 SGK Sinh học 10.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài