CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục II - Phần A - Trang 85 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 85 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 85 VBT vật lí 7 Mục II - Vôn kế (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 86 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 86 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 86 VBT vật lí 7 Mục III - Đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện khi mạch hở(Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết
Mục IV - Phần A - Trang 86,87 Vở bài tập Vật lí 7 Mục IV - Phần A - Trang 86,87 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 86,87 VBT vật lí 7 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết
Câu 25.1, 25.2, 25.3 phần bài tập trong SBT – Trang 87,88 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 25.1, 25.2, 25.3 phần bài tập trong SBT – Trang 87,88 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 phần bài tập trong SBT – Trang 87,88 VBT Vật lí 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:...

Xem chi tiết
Câu 25.a, 25.b, 25.c phần bài tập bổ sung – Trang 88,89 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 25.a, 25.b, 25.c phần bài tập bổ sung – Trang 88,89 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 25.a, 25.b, 25.c phần bài tập bổ sung – Trang 88,89 VBT Vật lí 7. Đo hiệu điện thế bằng dụng cụ nào trong các dụng cụ dưới đây ?...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 90,91 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 90,91 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 90,91 VBT vật lí 7 Mục I - Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 26

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 91 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 91 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 91 VBT vật lí 7 Mục II - Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 26

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 91,92 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 91,92 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 91,92 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 26

Xem chi tiết
Câu 26.1, 26.2, 26.3 phần bài tập trong SBT – Trang 92,93 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 26.1, 26.2, 26.3 phần bài tập trong SBT – Trang 92,93 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 26.1, 26.2, 26.3 phần bài tập trong SBT – Trang 92,93 VBT Vật lí 7. Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế khác không? ...

Xem chi tiết
Câu 26.a, 26.b, 26.c phần bài tập bổ sung – Trang 93,94 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 26.a, 26.b, 26.c phần bài tập bổ sung – Trang 93,94 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 26.a, 26.b, 26.c phần bài tập bổ sung – Trang 93,94 VBT Vật lí 7. Ghép mỗi phần 1, 2, 3, 4 ở cột bên trái với một phần a, b, c, d thích hợp ở cột bên phải để có một câu đúng....

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 95 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 95 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 95 VBT vật lí 7 Mục II - Nội dung thực hành (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 27

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 96,97 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 96,97 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 96,97 VBT vật lí 7 Mục III - Báo cáo thực hành (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 27

Xem chi tiết
Câu 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 phần bài tập trong SBT – Trang 97,98 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 phần bài tập trong SBT – Trang 97,98 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 27.1, 27.2, 27.3, 27.4 phần bài tập trong SBT – Trang 97,98 VBT Vật lí 7. Các nguồn điện, các công tắc, các bóng đèn, các ampe kế và các dây dẫn là ...

Xem chi tiết
Câu 27.a, 27.b phần bài tập bổ sung – Trang 99 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 27.a, 27.b phần bài tập bổ sung – Trang 99 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 27.a, 27.b phần bài tập bổ sung – Trang 99 VBT Vật lí 7. Trong mạch điện có sơ đồ như hình 27.2, hai bóng đèn đang sáng bình thường. ...

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 100 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 100 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 100 VBT vật lí 7 Mục II - Nội dung thực hành (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 101, 102 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 101, 102 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 101,102 VBT vật lí 7 Mục III - Báo cáo thực hành (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 28

Xem chi tiết
Câu 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 phần bài tập trong SBT – Trang 103,104 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 phần bài tập trong SBT – Trang 103,104 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 phần bài tập trong SBT – Trang 103,104 VBT Vật lí 7. Có mạch điện với sơ đồ như hình 28.1, hãy cho biết trong những sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc song song....

Xem chi tiết
Câu 28.a, 28.b, 28.c phần bài tập bổ sung – Trang 104,105 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 28.a, 28.b, 28.c phần bài tập bổ sung – Trang 104,105 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 28.a, 28.b, 28.c phần bài tập bổ sung – Trang 104,105 VBT Vật lí 7. Có một nguồn điện loại 3V và các bóng đèn sau đây: bóng đèn Đ1 ghi 3V, bóng đèn Đ2 ghi 6V ...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 106 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 106 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 106 VBT vật lí 7 Mục I - Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 29

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 106,107 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 106,107 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 106,107 VBT vật lí 7 Mục II - Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 29

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài