Câu 25.1, 25.2, 25.3 phần bài tập trong SBT – Trang 87,88 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 25.1, 25.2, 25.3 phần bài tập trong SBT – Trang 87,88 VBT Vật lí 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

25.1.

Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:

A. 500kV = ... V

B. 220V = ...kV

C. 0,5V= .... mV

D. 6kV = ...V

Phương pháp giải:

1 kV = 1 000 V = 1 000 000 mV

Lời giải chi tiết:

A. 500kV = 500 000V

B. 220V = 0,220kV

C. 0,5V = 500mV

D. 6kV = 6000V

25.2.

Hình 25.1 vẽ mặt số của một ampe kế. Hãy cho biết:

a) Giới hạn đo của vôn kế này

b) Độ chia nhỏ nhất

c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí (1)

d) Số chỉ vôn kế khi kim ở vị trí (2)

Phương pháp giải:

- giới hạn đo của dụng cụ đo là số ghi lớn nhất trên dụng cụ đo đó

- độ chia nhỏ nhất là khoảng cách giữa hai vạch chia liên tiếp ghi trên dụng cụ đo

Lời giải chi tiết:

a) GHĐ: của vôn kế là 13V

b) ĐCNN: của vôn kế là 0,5V

c) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 1 là 2V

d) Số chỉ của vôn kế khi kim ở vị trí 2 là 9V

25.3.

Hãy kẻ đoạn thẳng nối một điểm ở cột bên trái với một điểm ở cột bên phải trong khung dưới đây để cho biết vôn kế được lựa chọn là phù hợp nhất khi đo hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện tương ứng.

Pin tròn 1,5V

• Vôn kế có giới hạn đo là 0,5V

Pin vuông 4,5V

• Vôn kế có giới hạn đo là 20V

Acquy 12V

• Vôn kế có giới hạn đo là 3V

Pin Mặt Trời 400mV

• Vôn kế có giới hạn đo là 10V

 

Phương pháp giải:

vôn kế phù hợp để đo hiệu điện thế là vôn kế có giới hạn đo lớn hơn giá trị hiệu điện thế cần đo 

Lời giải chi tiết:

Pin tròn 1,5V -------- Vôn kế có giới hạn đo là 3V
Pin vuông      -------- Vôn kế có giới hạn đo là 10V
Acquy 12V     -------- Vôn kế có giới hạn đo là 20V
Pin Mặt Trời 400mV ---------- Vôn kế có giới hạn đo là 0,5V 
Loigiaihay.com

Bình chọn:
4.3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.