CHƯƠNG 2: ÂM HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 29 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 29 VBT vật lí 7 Mục I - Nhận biết nguồn âm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 10

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 29 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 29 VBT vật lí 7 Mục II - Các nguồn âm có chung đặc điểm gì (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 10

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 29,30 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 29,30 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 10

Xem lời giải

Câu 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT – Trang 30 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 10.1, 10.2, 10.3 phần bài tập trong SBT – Trang 30 VBT Vật lí 7. Khoanh tròn vào câu mà em cho là đúng: Âm thanh được tạo ra nhờ...

Xem lời giải

Câu 10.a, 10.b, 10.c phần bài tập bổ sung – Trang 30,31 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 10.a, 10.b, 10.c phần bài tập bổ sung – Trang 30,31 VBT Vật lí 7. Khi ta nghe thấy tiếng nhạc từ đài phát ra thì:...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 32 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 32 VBT vật lí 7 Mục I - Dao động nhanh, chậm, tần số (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 11

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 32,33 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 32,33 VBT vật lí 7 Mục II - Âm cao (âm bổng), âm thấp (âm trấm) (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 11

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 33 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 33 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 11

Xem lời giải

Câu 11.1, 11.2, 11.4 phần bài tập trong SBT – Trang 33,34 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 11.1, 11.2, 11.4 phần bài tập trong SBT – Trang 33,34 VBT Vật lí 7. Vật phát ra âm cao hơn khi nào?...

Xem lời giải

Câu 11.a, 11.b, 11.c, 11.d phần bài tập bổ sung – Trang 34,35 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 11.a, 11.b, 11.c, 11.d phần bài tập bổ sung – Trang 34,35 VBT Vật lí 7. Dây đàn ghi ta phát ra âm càng trầm khi:...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 36 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 36 VBT vật lí 7 Mục I - Âm to, âm nhỏ, biên độ dao động (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 36,37 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 36,37 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 12

Xem lời giải

Câu 12.1, 12.2, 12.3 phần bài tập trong SBT – Trang 37 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 12.1, 12.2, 12.3 phần bài tập trong SBT – Trang 37 VBT Vật lí 7. Vật phát ra âm to hơn khi nào?...

Xem lời giải

Câu 12.a, 12.b, 12.c, 12.d phần bài tập bổ sung – Trang 38 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 12.a, 12.b, 12.c, 12.d phần bài tập bổ sung – Trang 38 VBT Vật lí 7. Đơn vị đêxiben (dB) là đơn vị đo .........

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 39,40 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 39,40 VBT vật lí 7 Mục I - Môi trường truyền âm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 13

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 40 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 40 VBT vật lí 7 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 13

Xem lời giải

Câu 13.1, 13.2, 13.3 phần bài tập trong SBT – Trang 41 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 13.1, 13.2, 13.3 phần bài tập trong SBT – Trang 41 VBT Vật lí 7. Âm không thể truyền trong môi trường nào dưới đây? ...

Xem lời giải

Câu 13.a, 13.b, 13.c phần bài tập bổ sung – Trang 41 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 13.a, 13.b, 13.c phần bài tập bổ sung – Trang 41 VBT Vật lí 7. Hãy tìm câu sai. A. Âm truyền chậm hơn ánh sáng....

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 42 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 42 VBT vật lí 7 Mục I - Phản xạ âm, tiếng vang (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 14

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 42 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 42 VBT vật lí 7 Mục II - Vật phản xạ âm tốt và vật phản xạ âm kém (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 14

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất