Bài 29. An toàn khi sử dụng điện

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 106 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 106 VBT vật lí 7 Mục I - Dòng điện đi qua cơ thể người có thể gây nguy hiểm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 29

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 106,107 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 106,107 VBT vật lí 7 Mục II - Hiện tượng đoản mạch và tác dụng của cầu chì (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 29

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 107,108 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 107,108 VBT vật lí 7 Mục III - Các qui tắc an toàn khi sử dụng điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 29

Xem lời giải

Câu 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 phần bài tập trong SBT – Trang 108,109 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 29.1, 29.2, 29.3, 29.4 phần bài tập trong SBT – Trang 108,109 VBT Vật lí 7. Câu phát biểu nào sau đây là đúng ? Khi làm thí nghiệm với hiệu điện thế dưới 40V thì : ...

Xem lời giải

Câu 29.a, 29.b, 29.c phần bài tập bổ sung – Trang 109,110 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 29.a, 29.b, 29.c phần bài tập bổ sung – Trang 109,110 VBT Vật lí 7. Câu phát biểu nào dưới đây là đúng ? "Cầu chì có tác dụng" ...

Xem lời giảiHỏi bài