CHƯƠNG 1: QUANG HỌC

Bình chọn:
4.6 trên 40 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 4 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 4 VBT vật lý 7 Mục I - Nhận biết ánh sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 4 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 4 VBT vật lý 7 Mục II - Nhìn thấy một vật (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 4 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 4 VBT vật lý 7 Mục III - Nguồn sáng và vật sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Mục IV - Phần A - Trang 5 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 5 VBT vật lí Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 1

Xem lời giải

Câu 1.1, 1.2, 1.4 phần bài tập trong SBT – Trang 5,6 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 1.1, 1.2, 1.4 phần bài tập trong SBT – Trang 5,6 VBT Vật lí 7. Vì sao ta nhìn thấy vật? A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật...

Xem lời giải

Bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung trang 6,7 vở bài tập vật lí 7

Giải bài 1.a, 1.b, 1.c phần bài tập bổ sung trang 6,7 vở bài tập môn lí 7 với lời giải chi tiết. Ban đêm, trong phòng tối, một người bật đèn đọc sách ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 8 vbt vật lý 7 Mục I - Đường truyền của tia sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 8 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 8 VBT vật lí 7 Mục II - Tia sáng và chùm sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 8,9 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 8,9 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 2

Xem lời giải

Câu 2.1, 2.2, 2.4 phần bài tập trong SBT – Trang 9,10 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 2.1, 2.2, 2.4 phần bài tập trong SBT – Trang 9,10 VBT Vật lí 7. Đặt mắt ở gần lỗ nhỏ A trên thành hộp nhìn vào trong hộp có nhìn thấy bóng đèn không...

Xem lời giải

Câu 2.a, 2.b phần bài tập bổ sung – Trang 10,11 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 2.a, 2.b phần bài tập bổ sung – Trang 10,11 VBT Vật lí 7. Trong thí nghiệm ở hình 2.2, khi đèn pin bật sáng, ta nhìn thấy ....

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 12 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 12 VBT vật lí 7 Mục I - Bóng tối - Bóng nửa tối (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 12,13 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 12,13 vbt vật lý 7 Mục II - Nhật thực - Nguyệt thực (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 13 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 13 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 3

Xem lời giải

Câu 3.2, 3.4 phần bài tập trong SBT – Trang 13,14 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 3.2, 3.4 phần bài tập trong SBT – Trang 13,14 VBT Vật lí 7. Đứng trên mặt đất, trường hợp nào sau đây ta thấy có nguyệt thực? ...

Xem lời giải

Mục I - Phần A - Trang 16 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 16 VBT vật lí 7 Mục I - Gương phẳng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Mục II - Phần A - Trang 16 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 16 VBT vật lí 7 Mục II - Định luật phản xạ ánh sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Mục III - Phần A - Trang 16,17 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 16,17 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 4

Xem lời giải

Câu 4.1, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 17,18 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 4.1, 4.3 phần bài tập trong SBT – Trang 17,18 VBT Vật lí 7. Trên hình 4.4 vẽ một tia sáng SI chiếu lên một gương phẳng...

Xem lời giải

Câu 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 18 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 4.a, 4.b phần bài tập bổ sung – Trang 18 VBT Vật lí 7. Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ ...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất