CHƯƠNG 1: QUANG HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục I - Phần A - Trang 19 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 19 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 19 VBT vật lí 7 Mục I - Tính chất của ảnh tạo bởi gương phẳng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 19 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 19 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 19 VBT vật lí 7 Mục II - Giải thích sự tạo thành ảnh bởi gương phẳng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 20 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 20 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 20 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 5

Xem chi tiết
Câu  5.1, 5.3, 5.4 phần bài tập trong SBT – Trang 20,21 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 5.1, 5.3, 5.4 phần bài tập trong SBT – Trang 20,21 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 5.1, 5.3, 5.4 phần bài tập trong SBT – Trang 20,21 VBT Vật lí 7. Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, tính chất nào dưới đây là đúng? ...

Xem chi tiết
Câu  5.a, 5.b phần bài tập bổ sung – Trang 21 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 5.a, 5.b phần bài tập bổ sung – Trang 21 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 5.a, 5.b phần bài tập bổ sung – Trang 21 VBT Vật lí 7. Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng và cách gương 5 cm....

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 22 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 22 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 22 VBT vật lí 7 Mục I - Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 22 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 22 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 22 VBT vật lí 7 Mục II - Vùng nhìn thấy của gương cầu lồi (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 22,23 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 22,23 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 22,23 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 7

Xem chi tiết
Câu 7.2, 7.4 phần bài tập trong SBT – Trang 23 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 7.2, 7.4 phần bài tập trong SBT – Trang 23 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 7.2, 7.4 phần bài tập trong SBT – Trang 23 VBT Vật lí 7. Trên xe ô tô, người ta gắn gương cầu lồi để cho người lái xe quan sát...

Xem chi tiết
Câu 7.a, 7.b phần bài tập bổ sung – Trang 23 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 7.a, 7.b phần bài tập bổ sung – Trang 23 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 7.a, 7.b phần bài tập bổ sung – Trang 23 VBT Vật lí 7. Lần lượt đặt một gương phẳng và một gương cầu lồi có kích thước bằng nhau ở trước mặt, ...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 24 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 24 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 24 VBT vật lí 7 Mục I - Ảnh tạo bởi gương cầu lõm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 24 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 24 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 24 VBT vật lí 7 Mục II - Sự phản xạ ánh sáng trên gương cầu lõm (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 25 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 25 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 25 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 8

Xem chi tiết
Câu 8.2, 8.3 phần bài tập trong SBT – Trang 25 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 8.2, 8.3 phần bài tập trong SBT – Trang 25 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 8.2, 8.3 phần bài tập trong SBT – Trang 25 VBT Vật lí 7. Tìm trong nhà một đồ dùng có tác dụng tương tự như một gương cầu lõm....

Xem chi tiết
Câu 8.a, 8.b phần bài tập bổ sung– Trang 25 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 8.a, 8.b phần bài tập bổ sung– Trang 25 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 8.a, 8.b phần bài tập bổ sung – Trang 25 VBT Vật lí 7. Dùng gương cầu lõm hướng về phía Mặt Trời khi có nắng có thể đốt cháy được một mẫu giấy...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 26,27 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 26,27 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 26,27 VBT vật lí 7 Mục I - Tự kiểm tra (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 27,28 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 27,28 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 27,28 VBT vật lí 7 Mục II - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 28 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 28 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 28 VBT vật lí 7 Mục III - Trò chơi ô chữ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 9

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài