CHƯƠNG 3: ĐIỆN HỌC

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Mục III - Phần A - trang 69 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - trang 69 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 69 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 21

Xem chi tiết
Câu 21.1, 21.2, 21.3 phần bài tập trong SBT – Trang 69,70 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 21.1, 21.2, 21.3 phần bài tập trong SBT – Trang 69,70 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 21.1, 21.2, 21.3 phần bài tập trong SBT – Trang 69,70 VBT Vật lí 7. Kẻ đoạn thẳng nối mỗi điểm ở cột bên phải với một điểm ở cột bên trái trong bảng dưới đây để chỉ ra sự tương ứng .....

Xem chi tiết
Câu 21.a, 21.b, 21.c phần bài tập bổ sung  – Trang 70,71 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 21.a, 21.b, 21.c phần bài tập bổ sung – Trang 70,71 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 21.a, 21.b, 21.c phần bài tập bổ sung – Trang 70,71 VBT Vật lí 7.Vẽ thêm mũi tên vào các sơ đồ mạch điện dưới đây để chỉ chiều quy ước của dòng điện (hình 21.8) ...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 72 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 72 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 72 VBT vật lí 7 Mục I - Tác dụng nhiệt (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 22

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 73 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 73 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 73 VBT vật lí 7 Mục II - Tác dụng phát sáng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 22

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 73, 74 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 73, 74 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 73,74 VBT vật lí 7 Mục III - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 22

Xem chi tiết
Câu 22.1, 22.2, 22.3 phần bài tập trong SBT – Trang 74,75 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 22.1, 22.2, 22.3 phần bài tập trong SBT – Trang 74,75 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 22.1, 22.2, 22.3 phần bài tập trong SBT – Trang 74,75 VBT Vật lí 7. Xét các dụng cụ điện sau: Quạt điện; ....

Xem chi tiết
Câu 22.a, 22.b, 22.c phần bài tập bổ sung – Trang 75 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 22.a, 22.b, 22.c phần bài tập bổ sung – Trang 75 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 22.a, 22.b, 22.c phần bài tập bổ sung – Trang 75 VBT Vật lí 7. Có các dụng cụ hay thiết bị điện như sau: .........

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 76 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 76 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 76 VBT vật lí 7 Mục I - Tác dụng từ (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 23

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 77 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 77 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 77 VBT vật lí 7 Mục II - Tác dụng hóa học (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 23

Xem chi tiết
Mục IV - Phần A - Trang 77 Vở bài tập Vật lí 7 Mục IV - Phần A - Trang 77 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 77 VBT vật lí 7 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 23

Xem chi tiết
Câu 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 phần bài tập trong SBT – Trang 78 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 phần bài tập trong SBT – Trang 78 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 phần bài tập trong SBT – Trang 78 VBT Vật lí 7. Khi cho dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn quấn quanh lõi sắt non thì cuộn dây này có thể hút ...

Xem chi tiết
Câu 23.a, 23.b, 23.c phần bài tập bổ sung – Trang 79,80 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 23.a, 23.b, 23.c phần bài tập bổ sung – Trang 79,80 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 23.a, 23.b, 23.c phần bài tập bổ sung – Trang 79,80 VBT Vật lí 7. Hình 23.1 mô tả một công tắc (còn gọi là rơ le) tự động ...

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 81 VBT vật lí 7 Mục I - Cường độ dòng điện (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem chi tiết
Mục II - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 7 Mục II - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 81 VBT vật lí 7 Mục II - Ampe kế (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem chi tiết
Mục III - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 7 Mục III - Phần A - Trang 81 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 81 VBT vật lí 7 Mục III - Đo cường đô dòng điện(Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem chi tiết
Mục IV - Phần A - Trang 81,82 Vở bài tập Vật lí 7 Mục IV - Phần A - Trang 81,82 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 81,82 VBT vật lí 7 Mục IV - Vận dụng (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 24

Xem chi tiết
Câu 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 phần bài tập trong SBT – Trang 82,83 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 phần bài tập trong SBT – Trang 82,83 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 phần bài tập trong SBT – Trang 82,83 VBT Vật lí 7. Đổi đơn vị cho các giá trị sau đây:...

Xem chi tiết
Câu 24.a, 24.b, 24.c phần bài tập bổ sung – Trang 83,84 Vở bài tập Vật lí 7 Câu 24.a, 24.b, 24.c phần bài tập bổ sung – Trang 83,84 Vở bài tập Vật lí 7

Giải bài 24.a, 24.b, 24.c phần bài tập bổ sung – Trang 83,84 VBT Vật lí 7. Một bóng đèn pin chịu được dòng điện có cường độ lớn nhất là 0,32A ....

Xem chi tiết
Mục I - Phần A - Trang 85 Vở bài tập Vật lí 7 Mục I - Phần A - Trang 85 Vở bài tập Vật lí 7

Giải trang 85 VBT vật lí 7 Mục I - Hiệu điện thế (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 25

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài