Câu 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 phần bài tập trong SBT – Trang 103,104 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, 28.5 phần bài tập trong SBT – Trang 103,104 VBT Vật lí 7. Có mạch điện với sơ đồ như hình 28.1, hãy cho biết trong những sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc song song....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

1. Bài tập trong SBT

28.1.

Có mạch điện với sơ đồ như hình 28.2, hãy cho biết trong những sơ đồ nào hai bóng đèn được mắc song song.

Phương pháp giải:

nhấc thử một bóng đèn ra khỏi mạch, nếu mạch vẫn kín thì hai đèn mắc song song, nếu mạch hở thì hai đèn mắc nối tiếp.

Lời giải chi tiết:

Những sơ đồ hai bóng đèn được mắc song song là sơ đồ a), b) và d).

28.2.

Xét các sơ đồ đã cho ở hinh 28.2 trên đây, trong đó hai đèn được mắc song song. Hãy:

a) Ghi chữ M, N cho hai điểm nối chung của hai bóng đèn.

b) Ghi chữ I cho dòng điện chạy trong mạch chính và kí hiệu bằng mũi tên chỉ chiều của dòng điện này.

c) Ghi chữ I1, I2 cho dòng điện chạy trong các mạch rẽ và kí hiệu bằng các mũi tên chỉ chiều của các dòng điện này.

Phương pháp giải:

dòng điện trong mạch kín có chiều từ cực dương của nguồn điện qua các thiết bị điện tới cực âm của nguồn điện.

Lời giải chi tiết:

28.3.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.2. Hỏi phải đóng hay ngắt các công tắc như thế nào để: 

a) Chỉ có đèn Đi sáng

b) Chỉ có đèn Đ2 sáng

c) Cả hai đèn Đi và Đ2 đều sáng

Phương pháp giải:

trong mạch kín, có dòng điện chạy qua bóng đèn thì đèn sẽ sáng

Lời giải chi tiết:

a) Để chỉ có đèn Đi sáng: công tắc K và K1 đóng, công tắc K2 ngắt.

b) Để chỉ có đèn Đ2 sáng: công tắc K và K2 đóng, công tắc K1 ngắt.

c) Để cả 2 đèn Đ1, Đ2 đều sáng cả 3 công tắc đều đóng.

28.4.

Có 3 nguồn điện loại 12V, 6V, 3V và hai bóng đèn cùng loại đều ghi 6V. Hỏi có thể mắc song song hai bóng đèn này rồi mắc thành mạch kín với nguồn điện nào trên đây để hai bóng đèn này sáng bình thường? Vì sao.

Phương pháp giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung : U12 = U34 = UMN.

Lời giải chi tiết:

Mắc với nguồn điện 6V, vì khi đó hiệu điện thế trên mỗi đèn đều là 6V hai đèn sáng bình thường

28.5.

Trên hầu hết các bóng đèn, quạt điện và các dụng cụ điện được sử dụng trong các gia đình đều có ghi 220V. Hỏi:

a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi dụng cụ là bao nhiêu?

b) Các dụng cụ này được mắc nối tiếp hay song song ở mạch điện gia đình, biết rằng hiệu điện thế của mạng điện này là 220V.

Phương pháp giải:

- Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình thường.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung : U12 = U34 = UMN.

Lời giải chi tiết:

a) Khi các dụng cụ này hoạt động bình thường thì hiệu điện thế giưa hai đầu mỗi dụng cụ là 220V.

b) Các dụng cụ này mắc song song ở mạng điện gia đình.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.