Câu 28.a, 28.b, 28.c phần bài tập bổ sung – Trang 104,105 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 28.a, 28.b, 28.c phần bài tập bổ sung – Trang 104,105 VBT Vật lí 7. Có một nguồn điện loại 3V và các bóng đèn sau đây: bóng đèn Đ1 ghi 3V, bóng đèn Đ2 ghi 6V ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập bổ sung

28.a.

Có một nguồn điện loại 3V và các bóng đèn sau đây: bóng đèn Đ1 ghi 3V, bóng đèn Đ2 ghi 6V; bóng đèn Đ3 có ghi 12V; bóng đèn Đ4 có ghi 3V; bóng đèn Đ5 có ghi 6V. Hỏi có thể mắc song song hai bóng đèn nào vào mạch kín với nguồn điện này để hai đèn sáng bình thường ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung : U12 = U34 = UMN.

Lời giải chi tiết:

Có thể mắc song song hai bóng đèn Đ3 và Đ4 vào mạch kín với nguồn điện này để hai đèn sáng bình thường.

Vì nguồn điện loại 3V nên hiệu điện thế hai đầu nguồn là 3V. Do vậy để 2 đèn mắc song song vào nguồn này và hoạt động bình thường thì chúng phải có hiệu điện thế bằng hiệu điện thế của nguồn = 3V.

28.b.

Trong mạch điện có sơ đồ như hình 28.4, nguồn điện loại 3V, các đèn Đ1 và Đ2 như nhau có ghi 3V. Hỏi khi tháo bỏ đèn Đ1 đi thì đèn Đ2 sẽ như thế nào?

hình 28.4 - bài 28 trang 104,105 VBT vật lí 7

 

A. Không sáng

B. Sáng yếu hơn trước

C. Vẫn sáng như trước

D. Sáng mạnh trước

Phương pháp giải:

hai đèn song song, nếu tháo bỏ một đèn thì mạch vẫn kín đèn kia vẫn sáng bình thường

Lời giải chi tiết:

Chọn C.

Vì hai đèn mắc song song nên khi tháo bỏ Đ1 thì đèn Đ2 vẫn có hiệu điện thế hai đầu là 3V bằng hiệu điện thế của nguồn nên Đ2 sáng bình thường như trước.

28.c.

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 28.5.

 

hình 28.5 - bài 28 trang 104,105 VBT vật lí 7

a) Biết cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là I1 = 0,15A; chạy qua Đ2 là I2 = 0,17A. Tính cường độ dòng điện mạch chính I.

b) Biết cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 là I2 = 0,21 A; chạy qua mạch chính là I = 0,39A. Tính cường độ dòng điện I1 chạy qua đèn Đ1.

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ : I = I1 + I.

Lời giải chi tiết:

a) Vì 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc song song nên ta có: I = I1 + I2 = 0,15 + 0,17 = 0,32A

b) Vì 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc song song nên ta có: I = I1 + I2

Suy ra cường độ dòng điện I1 chạy qua đèn Đ1 là:

I1 = I – I2 = 0,39 - 0,21 = 0,18A

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.