Mục III - Phần A - Trang 101, 102 Vở bài tập Vật lí 7


Đề bài

III - BÁO CÁO THỰC HÀNH

THỰC HÀNH: ..............................................................

Họ và tên: ............................. Lớp: ..........

Lời giải chi tiết

 1. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chổ trống:

a) Vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm.

b) Chốt (+) của vôn kế được mắc với cực dương của nguồn điện.

c) Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện.

d) Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song.

a) Vẽ vào hình 28.1 dưới đây sơ đồ mạch điện tương tự hình 28.1a (SGK), trong đó có thêm vôn kế được mắc với hai đầu bóng đèn 2.

hình 28.1 - bài 28 trang 101,102 VBT vật lí 7

b) Kết quả đo:

hình bảng 1 - bài 28 trang 101, 102 VBT vật lí 7

c) Nhận xét:

Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: \(U_{12} = U_{34} = U_{MN}\).

3) Đo cường độ dòng điện đối với đoạn mạch song song

a) Kết quả đo:

hình bảng 2 - bài 28 trang 102 VBT vật lí 7

b) Nhận xét:

Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ:

\(I = I_1 + I_2\)

Ghi nhớ:

- Vôn kế được dùng để đo hiệu điện thế giữa hai điểm. Chốt (+) của vôn kế được mắc với cực dương của nguồn điện.

- Ampe kế dùng để đo cường độ dòng điện. Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch để sao cho chốt (+) của nó được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

- Hiệu điện thế giữa hai đầu các đèn mắc song song là bằng nhau và bằng hiệu điện thế giữa hai điểm nối chung: \(U_{12} = U_{34} = U_{MN}\).

- Cường độ dòng điện mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện mạch rẽ: \(I = I_1 + I_2\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 3 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.