Câu 26.a, 26.b, 26.c phần bài tập bổ sung – Trang 93,94 Vở bài tập Vật lí 7


Giải bài 26.a, 26.b, 26.c phần bài tập bổ sung – Trang 93,94 VBT Vật lí 7. Ghép mỗi phần 1, 2, 3, 4 ở cột bên trái với một phần a, b, c, d thích hợp ở cột bên phải để có một câu đúng....

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

2. Bài tập bổ sung

26.a.

Ghép mỗi phần 1, 2, 3, 4 ở cột bên trái với một phần a, b, c, d thích hợp ở cột bên phải để có một câu đúng.

hình 26.a - bài 26 trang 93,94 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

- Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.

- Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì dòng điện chạy qua bóng đèn có cường độ càng lớn.

- Hiệu điện thế định mức là hiệu điện thế đặt vào hai đầu dụng cụ điện khi đó dụng cụ điện đó hoạt động bình thường

Lời giải chi tiết:

Ghép: 1 – d; 2 – c; 3 – b; 4 – a.

26.b.

Để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn và cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn thì vôn kế được mắc trong sơ đồ nào dưới đây là đúng (hình 26.5) ?

 

hình 26.5 - bài 26 trang 93,94 VBT vật lí 7

Phương pháp giải:

vôn kế mắc song song, ampe kế mắc nối tiếp

Lời giải chi tiết:

Chọn B.

Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn nên phải được mắc nối tiếp với bóng đèn.

Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn nên phải được ghép song song với bóng đèn.

26.c.

Điền vào chỗ trống mỗi câu dưới đây để có các câu đúng:

a) Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết ............................................................................

b) Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn cho biết ............................................................................

c) Số vôn ghi trên mỗi phích cắm điện cho biết ............................................................................ 

Phương pháp giải:

phân biệt số vôn ghi trên nguồn điện và số vôn ghi trên các dụng cụ điện

Lời giải chi tiết:

a) Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện cho biết hiệu điện thế định mức mà nguồn điện đó có thể cung cấp cho các dụng cụ điện

b) Số vôn ghi trên mỗi bóng đèn cho biết hiệu điện thế định mức để bóng đèn đó sáng bình thường.

c) Số vôn ghi trên mỗi phích cắm điện cho biết hiệu điện thế định mức giữa hai đầu ổ cắm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí