Mục II - Phần A - Trang 91 Vở bài tập Vật lí 7


Giải trang 91 VBT vật lí 7 Mục II - Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước (Phần A - Học theo SGK) với lời giải chi tiết các câu hỏi và lý thuyết trong bài 26

Đề bài

II - SỰ TƯƠNG TỰ GIỮA HIỆU ĐIỆN THẾ VÀ SỰ CHÊNH LỆCH MỨC NƯỚC

Lời giải chi tiết

C5. Tìm từ, cụm từ thích hợp cho trong ngoặc (hiệu điện thế, nguồn điện, chênh lệch mức nước, dòng điện, dòng nước) điền vào chỗ trống trong các câu sau:

a) Khi có sự chênh lệch mực nước giữa hai điểm A và B thì có dòng nước chảy từ A đến B.

b) Khi có hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì có dòng điện chạy qua bóng đèn.

c) Máy bơm nước tạo ra sự chênh lệch mực nước tương tự như nguồn điện tạo ra hiệu điện thế.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí