Mục III - Phần A - Trang 96,97 Vở bài tập Vật lí 7


Đề bài

III - BÁO CÁO THỤC HÀNH

THỰC HÀNH: ..................................................................

Họ và tên: ..........................Lớp:...........

Lời giải chi tiết

1. Điền từ, cụm từ thích hợp vào chổ trống: 

a) Đo cường độ dòng điện bằng ampe kế

Đơn vị của cường độ dòng điện là ampe, kí hiệu là A.

Mắc nối tiếp ampe kế vào đoạn mạch sao cho chốt (+) của ampe kế được mắc về phía cực dương của nguồn điện.

b) Đo hiệu điện thế bằng vôn kế. 

Đơn vị của hiệu điện thế là vôn, kí hiệu là V.

Mắc hai chốt của vôn kế trực tiếp vào hai điểm của mạch để đo hiệu điện thế giữa hai điểm đó, sao cho chốt (+) của nó được nối về phía cực dương của nguồn điện.

2. Đo cường độ của dòng điện đối với đoạn mạch nối tiếp.

a) Vẽ sơ đồ cho mạch điện hình 27.1a SGK vào hình 27.1:

hình 27.1 - bài 27 trang 96 VBT vật lí 7

b) Kết quả đo:

hình bảng 1 - bài 27 trang 96,97 VBT vật lí 7

c) Nhận xét:

Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch: \(I_1 = I_2 = I_3\)

3. Đo hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp

a) Vẽ sơ đồ mạch điện tương tự hình 27.2 SGK vào hình 27.2, trong đó vôn kế được mắc để đo hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2.

hình 27.2 - bài 27 trang 96,97 VBT vật lí 7

b) Kết quả đo:

hình bảng 2 - bài 27 trang 96, 97 VBT vật lí 7

c) Nhận xét:

Đối với đoạn mạch gồm hai đàn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: \(U_{13} = U_{12} + U_{23}\)

Ghi nhớ:

- Trong đoạn mạch nối tiếp, dòng điện có cường độ bằng nhau tại các vị trí khác nhau của mạch:  \(I_1 = I_2 = I_3\).

- Đối với đoạn mạch gồm hai đàn mắc nối tiếp, hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi đèn: \(U_{13} = U_{12} + U_{23}\). 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.