Chủ đề trường học tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 26

Kể tên một số hoạt động em đã tham gia ở trường.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 26

Quan sát và kể lại câu chuyện theo các hình sau. An và các bạn đã tham gia những hoạt động gì? Hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 27

Trao đổi với bạn về tên hoạt động và việc làm của mọi người trong mỗi hình sau. Nêu ý nghĩa của các hoạt động đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 27

Kể tên một số hoạt động xã hội được tổ chức ở trường của em và nhận xét sự tham gia của các bạn.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 28

Em có nhận xét gì về việc làm của mỗi bạn trong các hình dưới đây?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 29

Sưu tầm tranh ảnh hoặc thông tin về một số hoạt động xã hội được tổ chức ở trường em. Chọn một hoạt động em thích nhất và chia sẻ các việc làm, ý nghĩa, các thành viên tham gia trong hoạt động đó theo gợi ý sau.

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 30

Kể những thành tích của trường em trong năm học trước.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 30

Lớp bạn An đang làm gì? An và các bạn đã biết được những gì về truyền thống của ngôi trường mình.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 31

Tham quan phòng truyền thống của trường em. Đặt và trả lời câu hỏi để tìm hiểu về truyền thống của nhà trường theo những gợi ý.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 32

Giới thiệu về truyền thống của trường em. Chuẩn bị một số tranh ảnh, thông tin về ngôi trường của em. Chia sẻ về truyền thống của trường em.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 33

Cùng bạn chia sẻ theo chủ đề "TRƯỜNG HỌC EM YÊU”

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 34

Trường em có sạch sẽ và an toàn không? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 34

Chuyện gì xảy ra với bạn Nam trong giờ ra chơi? Vì sao? Em học được điều gì từ câu chuyện trên?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 35

Chuẩn bị khảo sát về sự an toàn trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực xung quanh trường học của em.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 36

Thực hành khảo sát về sự an toàn trong khuôn viên nhà trường hoặc khu vực xung quanh trường học của em.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 37

Báo cáo kết quả khảo sát về sự an toàn trong khuôn viên nhà trường hoặc các khu vực xung quanh trường.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 38

Thực hiện vệ sinh các khu vực trong khuôn viên nhà trường hoặc xung quanh trường theo sự hướng dẫn của thầy, cô giáo.

Xem lời giải

Câu hỏi 1 trang 39

Chia sẻ về các hoạt động xã hội của trường em.

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 39

Giới thiệu về các hoạt động truyền thống của trường em. Em sẽ làm gì để giữ gìn và phát huy truyền thống của nhà trường? Chia sẻ ý kiến của em với các bạn theo gợi ý.

Xem lời giải

Câu hỏi 3 trang 40

Em sẽ làm gì trong các tình huống sau? Vì sao?

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất