Bài 12: Tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 52

Quan sát hình sau và cho biết bạn Nam đang làm gì? Vì sao mẹ bạn Nam cho rằng việc làm đó gây lãng phí.

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 52

Em làm gì với vỏ hộp sữa sau khi uống?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 53

Việc làm nào dưới đây thể hiện tiêu dùng tiết kiệm? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 53

Nếu là An, em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 54

Quan sát sơ đồ sau và cho biết giấy được sản xuất từ đâu? Sử dụng giấy thế nào là hợp lý.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 54

Kể những việc làm của em và gia đình thể hiện tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường. Em Có đồng tình với việc làm của các bạn trong mỗi hình sau không? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 55

Sưu tầm thông tin, tranh ảnh về tiêu dùng tiết kiệm và bảo vệ môi trường theo gợi ý sau.

Xem lời giải