Bài 28: Trái Đất trong hệ Mặt Trời tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 116

Em biết những hành tinh nào trong hệ Mặt Trời.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 116

Quan sát sơ đồ hệ Mặt Trời và cho biết. Có bao nhiêu hành tinh trong hệ mặt trời. Từ mặt trời ra xa dần, Trái Đất là hành tinh thứ mấy. Chỉ trên hình và nói với bạn về vị trí của Trái Đất so với Mặt Trời và các hành tinh khác.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 116

Vẽ hoặc làm mô hình hệ Mặt Trời bằng đất nặn.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 117

Chỉ trên hình và nói với bạn về chiều chuyển động của Trái Đất quay quanh mình nó và quanh Mặt Trời. Trái Đất có những chuyển động nào. Nếu nhìn từ cực Bắc xuống các chuyển động đó cùng chiều hay cùng chiều kim đồng hồ.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 117

Trò chơi “Trái Đất quay”.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 118

Thực hiện thí nghiệm tìm hiểu ngày và đêm trên Trái Đất.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 119

Hãy tưởng tượng nếu Trái Đất ngừng quay quanh mình nó thì ngày và đêm trên Trái Đất sẽ như thế nào. Theo em, ý kiến của bạn An đúng hay sai? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 120

Em thường nhìn thấy Mặt Trăng khi nào? Vào những đêm có trăng, hình dạng Mặt Trăng thay đổi như thế nào? Nói về chiều chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất. Tại sao Mặt Trăng được gọi là vê tinh của Trái Đất.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 121

Chỉ trên hình vị trí Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng và nói về chiều chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và Mặt Trăng quanh Trái Đất. So sánh độ lớn của Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 121

Trò chơi: “Chuyển động của Trái Đất và Mặt Trăng”.

Xem lời giải