Bài 22: Cơ quan thần kinh tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 96

Cùng chơi “chi chi, chành chành”. Cơ quan nào điều khiển suy nghĩ và hoạt động của em trong trò chơi trên.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 96

Chỉ và nói tên các cơ quan thần kinh trên sơ đồ sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 97

Não và tủy sống nằm ở đâu trên cơ thể? Chúng được bảo vệ như thế nào?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 97

Vẽ sơ đồ cơ quan thần kinh.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 98

Nói với bạn về nội dung trong các hình sau. Bộ phận nào của cơ quan thần kinh điều khiển phản ứng của các bạn trong hình. Nhận xét về hoạt động và suy nghĩ của bạn trong tình huống sau. Bộ phận nào của cơ quan thần kinh điều khiển các suy nghĩ và các hoạt động đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 99

Chia sẻ với bạn về hoạt động của em theo gợi ý sau. Tên hoạt động. Các bộ phận của cơ thể tham gia hoạt động. Những bộ phận của cơ quan thần kinh dã điều khiển hoạt động này.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 100

Nói về hoạt động của mọi người trong mỗi hình sau. Hoạt động đó ảnh hưởng như thế nào đến trạng thái cảm xúc của mỗi người. Kể thêm một số việc với gia đình và bạn bè có ảnh hưởng tốt hoặc xấu đến trạng thái cảm xúc của mỗi người.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 101

Việc làm của bạn trong mỗi hình sau ảnh hưởng như thế nào đến cơ quan thần kinh như thế nào? Vì sao.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 101

Xây dựng thời khóa biểu của em theo bảng gợi ý sau và dán vào góc học tập của mình ở nhà để thực hiện.

Xem lời giải