Bài 6: Chúng em tham gia các hoạt động xã hội của trường tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 26

Kể tên một số hoạt động em đã tham gia ở trường.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 26

Quan sát và kể lại câu chuyện theo các hình sau. An và các bạn đã tham gia những hoạt động gì? Hoạt động đó có ý nghĩa như thế nào.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 27

Trao đổi với bạn về tên hoạt động và việc làm của mọi người trong mỗi hình sau. Nêu ý nghĩa của các hoạt động đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 27

Kể tên một số hoạt động xã hội được tổ chức ở trường của em và nhận xét sự tham gia của các bạn.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 28

Em có nhận xét gì về việc làm của mỗi bạn trong các hình dưới đây?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 29

Sưu tầm tranh ảnh hoặc thông tin về một số hoạt động xã hội được tổ chức ở trường em. Chọn một hoạt động em thích nhất và chia sẻ các việc làm, ý nghĩa, các thành viên tham gia trong hoạt động đó theo gợi ý sau.

Xem lời giải