Bài 29: Bề mặt Trái Đất tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 122

Em biết những châu lục và đại dương nào trên Trái Đất.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 122

Quan sát quả địa cầu: Nhận xét màu sắc được thể hiện trên quả địa cầu. Chỉ đại dương và châu lục.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 123

Chỉ trên lược đồ và nói tên các châu lục và đại dương.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 123

Trò chơi: "Du lịch vòng quanh thế giới. Một bạn nói tên một châu lục hoặc tồn đại dương. Bạn còn lại chỉ vị trí của châu lục hoặc đại dương đó trên quả địa cầu.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 124

Chỉ trên hình và nói với bạn: Tên các dạng địa hình trên Trái Đất. Tên gọi của những vùng có nước trên mặt đất. Hình nào sau đây thể hiện đồng bằng, đồi, núi, cao nguyên, sông, hồ, suối? Vì sao em biết?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 125

Địa phương nơi em đang sống có những dạng địa hình nào? Kể tên một số núi, đồi, cao nguyên, sông, suối…có ở địa phương em?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 126

Chỉ trên hình và nói tên các đới khí hậu ở Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Nói về hoạt động của con người ở từng đới khí hậu trong các hình sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 127

Việt Nam thuộc đới nào? Kể tên một số hoạt động của người dân Việt Nam?

Xem lời giải