Chủ đề cộng đồng địa phương tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 42

Kể tên di tích lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 42

Các bạn lớp An và lớp Nam đang đi đâu? Nơi đó có gì đặc biệt?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 43

Sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các di tích lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên trên đất nước Việt Nam và giới thiệu với các bạn. Giới thiệu một di tích lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em theo các gợi ý sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 44

Em có đồng tình với việc làm của các bạn khi tham quan những di tích lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên trong mỗi hình sau đây không? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 44

Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong tình huống sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 45

Tuyên truyền bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 46

Nghề gì cần đến đục, cưa. Làm ra giường, tủ, sớm trưa bé cần?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 46

Kể chuyện theo các hình sau. Nam và ông đã nhìn thấy những hoạt động sản xuất nào?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 47

Nói tên và sản phẩm của các hoạt động sản xuất trong mỗi hình. Hoạt động đó mang lại lợi ích gì.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 47

Ở địa phương em có hoạt động sản xuất nông nghiệp nào? Nêu tên sản phẩm và lợi ích của hoạt động sản xuất đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 48

Nói tên hoạt động sản xuất và sản phẩm trong từng hình sau. Các hoạt động sản xuất này mang lại lợi ích gì cho cuộc sống con người.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 48

Giới thiệu với các bạn một số sản phẩm của hoạt động thủ công mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 49

Nói tên hoạt động sản xuất và sản phẩm trong từng hình. Hoạt động đó mang lại lợi ích gì?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 49

Trò chơi: Ghép hình sản phẩm phù hợp với hoạt động sản xuất.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 50

Sưu tầm thông tin, tranh ảnh, vật thật,... về một số sản phẩm của các hoạt động sản xuất ở địa phương em theo gợi ý sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 51

Trưng bày sản phẩm và chia sẻ với bạn về những thông tin mà em sưu tầm được. Chia sẻ với bạn về hoạt động sản xuất, sản phẩm, lợi ích. Trưng bày sản phẩm theo nhóm phù hợp.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 52

Quan sát hình sau và cho biết bạn Nam đang làm gì? Vì sao mẹ bạn Nam cho rằng việc làm đó gây lãng phí.

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 52

Em làm gì với vỏ hộp sữa sau khi uống?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 53

Việc làm nào dưới đây thể hiện tiêu dùng tiết kiệm? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 53

Nếu là An, em sẽ làm gì trong tình huống sau? Vì sao?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất