Bài 10: Di tích lịch sử - văn hóa và cảnh quan thiên nhiên tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 42

Kể tên di tích lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên của Việt Nam.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 42

Các bạn lớp An và lớp Nam đang đi đâu? Nơi đó có gì đặc biệt?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 43

Sưu tầm tranh ảnh, thông tin về các di tích lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên trên đất nước Việt Nam và giới thiệu với các bạn. Giới thiệu một di tích lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên ở địa phương em theo các gợi ý sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 44

Em có đồng tình với việc làm của các bạn khi tham quan những di tích lịch sử, văn hóa hoặc cảnh quan thiên nhiên trong mỗi hình sau đây không? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 44

Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong tình huống sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 45

Tuyên truyền bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên của địa phương.

Xem lời giải