Chủ đề con người và sức khỏe tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 84

Hôm nay, em đã ăn những gì? Thức ăn khi vào cơ thể sẽ đi qua những bộ phận nào.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 84

Mẹ và Nam đang nói đến những bộ phận nào của cơ quan tiêu hóa.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 85

Chỉ và nói ra các cơ quan tiêu hóa trong hình sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 85

Vẽ sơ đồ cơ quan tiêu hóa và chia sẻ với bạn.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 86

Nói về nội dung trong hình sau? Nhờ có quá trình tiêu hóa, thức ăn biến đổi như thế nào?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 87

Theo dõi và nhận xét hoạt động tiêu hóa của bản thân theo gợi ý sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 88

Kể lại câu chuyện của bạn An theo hình dưới đây. Việc làm của bạn mỗi hình sau có ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa như thế nào? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 89

Chia sẻ một số việc đã làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan tiêu hóa. Trò chơi: “ Nếu...thì…”

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 90

Bạn biết gì về trái tim của mình?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 90

Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên sơ đồ sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 91

Cùng bạn vẽ, dán, xé sơ đồ cơ quan tuần hoàn và chia sẻ bạn.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 92

Chỉ đường đi của máu trong sơ đồ sau. Nêu chức năng của tim và các mạch máu. Cơ quan tuần hoàn có chức năng là gì.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 93

Thực hành: đếm nhịp mạch đập trong một phút.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 94

Quan sát các hình sau và cho biết bạn Nam có thể bị bệnh gì. Vì sao? Nêu những điều em biết về bệnh đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 94

Kể thêm một số bệnh về tim mạch mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 95

Việc làm của bạn trong mỗi hình sau có ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn như thế nào? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 95

Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong các tình huống sau.

Xem lời giải

Hoạt động khởi động trang 96

Cùng chơi “chi chi, chành chành”. Cơ quan nào điều khiển suy nghĩ và hoạt động của em trong trò chơi trên.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 96

Chỉ và nói tên các cơ quan thần kinh trên sơ đồ sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 97

Não và tủy sống nằm ở đâu trên cơ thể? Chúng được bảo vệ như thế nào?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất