Bài 21: Cơ quan tuần hoàn tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 90

Bạn biết gì về trái tim của mình?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 90

Chỉ và nói tên các bộ phận của cơ quan tuần hoàn trên sơ đồ sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 91

Cùng bạn vẽ, dán, xé sơ đồ cơ quan tuần hoàn và chia sẻ bạn.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 92

Chỉ đường đi của máu trong sơ đồ sau. Nêu chức năng của tim và các mạch máu. Cơ quan tuần hoàn có chức năng là gì.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 93

Thực hành: đếm nhịp mạch đập trong một phút.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 94

Quan sát các hình sau và cho biết bạn Nam có thể bị bệnh gì. Vì sao? Nêu những điều em biết về bệnh đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 94

Kể thêm một số bệnh về tim mạch mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 95

Việc làm của bạn trong mỗi hình sau có ảnh hưởng đến hệ tuần hoàn như thế nào? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 95

Đóng vai thể hiện cách ứng xử của em trong các tình huống sau.

Xem lời giải