Bài 18: Sử dụng hợp lý thực vật và động vật tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 76

Hôm qua em đã ăn những gì? Các thức ăn đó từ thực vật hay động vật?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 76

Nêu một số ví dụ về việc con người sử dụng thực vật và động vật trong đời sống hằng ngày.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 77

Gia đình Hoà đã sử dụng thực vật và động vật để làm gì?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 77

Chia sẻ với bạn theo những gợi ý sau. Gia đình em đã sử dụng thực vật và động vật trong cuộc sống hằng ngày như thế nào? Cần thay đổi gì về việc sử dụng thực vật và động vật không? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 78

Em có nhận xét gì về cách sử dụng thực vật, động vật của con người trong các hình sau?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 79

Tìm hiểu về cách sử dụng động vật, thực vật ở địa phương em theo gợi ý sau. Chia sẻ với những người xung quanh về cách sử dụng hợp lí thực vật và động vật.

Xem lời giải