Bài 16: Hoa và quả tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 68

Kể tên một số hoa và quả mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 68

Quan sát và nói đặc điểm của các hoa trong hình sau. So sánh màu sắc, kích thước, hình dạng của các hoa mà em quan sát được.

Xem lời giải

Giải hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 69

Chia sẻ với bạn về một loài hoa mà em yêu thích.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 69

Chỉ trên hình và nói với bạn về các bộ phận của một bông hoa. Hoa có chức năng gì đối với cây.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 70

Nêu tên và đặc điểm của một số quả trong các hình sau. So sánh hình dạng, kích thước, màu sắc của các loại quả đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 70

Đố vui về các loại quả.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 71

Chỉ trên hình và nói về các bộ phận của quả. Quả và hạt có chức năng gì đối với cây.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 71

Trò chơi: "Hoa gì, quả nào?".

Xem lời giải