Bài 11: Hoạt động sản xuất ở địa phương em tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 46

Nghề gì cần đến đục, cưa. Làm ra giường, tủ, sớm trưa bé cần?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 46

Kể chuyện theo các hình sau. Nam và ông đã nhìn thấy những hoạt động sản xuất nào?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 47

Nói tên và sản phẩm của các hoạt động sản xuất trong mỗi hình. Hoạt động đó mang lại lợi ích gì.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 47

Ở địa phương em có hoạt động sản xuất nông nghiệp nào? Nêu tên sản phẩm và lợi ích của hoạt động sản xuất đó.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 48

Nói tên hoạt động sản xuất và sản phẩm trong từng hình sau. Các hoạt động sản xuất này mang lại lợi ích gì cho cuộc sống con người.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 48

Giới thiệu với các bạn một số sản phẩm của hoạt động thủ công mà em biết.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 49

Nói tên hoạt động sản xuất và sản phẩm trong từng hình. Hoạt động đó mang lại lợi ích gì?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 49

Trò chơi: Ghép hình sản phẩm phù hợp với hoạt động sản xuất.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 50

Sưu tầm thông tin, tranh ảnh, vật thật,... về một số sản phẩm của các hoạt động sản xuất ở địa phương em theo gợi ý sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 51

Trưng bày sản phẩm và chia sẻ với bạn về những thông tin mà em sưu tầm được. Chia sẻ với bạn về hoạt động sản xuất, sản phẩm, lợi ích. Trưng bày sản phẩm theo nhóm phù hợp.

Xem lời giải