Bài 20: Cơ quan tiêu hóa tự nhiên và xã hội lớp 3 Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Hoạt động khởi động trang 84

Hôm nay, em đã ăn những gì? Thức ăn khi vào cơ thể sẽ đi qua những bộ phận nào.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 84

Mẹ và Nam đang nói đến những bộ phận nào của cơ quan tiêu hóa.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 85

Chỉ và nói ra các cơ quan tiêu hóa trong hình sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 85

Vẽ sơ đồ cơ quan tiêu hóa và chia sẻ với bạn.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 86

Nói về nội dung trong hình sau? Nhờ có quá trình tiêu hóa, thức ăn biến đổi như thế nào?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 87

Theo dõi và nhận xét hoạt động tiêu hóa của bản thân theo gợi ý sau.

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực nhận thức và tìm hiểu trang 88

Kể lại câu chuyện của bạn An theo hình dưới đây. Việc làm của bạn mỗi hình sau có ảnh hưởng đến cơ quan tiêu hóa như thế nào? Vì sao?

Xem lời giải

Hoạt động hình thành, phát triển năng lực vận dụng kiến thức và kĩ năng trang 89

Chia sẻ một số việc đã làm để chăm sóc, bảo vệ cơ quan tiêu hóa. Trò chơi: “ Nếu...thì…”

Xem lời giải