Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10


Giải câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng  là đồ thị của hàm số...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng \(\Delta\) là đồ thị của hàm số: \(y = {1 \over 2}x\)

LG a

Tìm tung độ của hai điểm Mo và M nằm trên Δ, có hoành độ lần lượt là 2 và 6.

Phương pháp giải:

Thay tọa độ các điểm vào công thức hàm số.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& x = 2 \Rightarrow y = {1 \over 2}x = 1 \Rightarrow {M_0}(2,1) \cr 
& x = 6 \Rightarrow y = {1 \over 2}x = 3 \Rightarrow {M_0}(6;\,3) \cr} \)

LG b

Cho vectơ \(\overrightarrow u  = (2;\,1)\) . Hãy chứng tỏ \(\overrightarrow {{M_0}M} \) cùng phương với  \(\overrightarrow u \)

Phương pháp giải:

Hai véc tơ cùng phương nếu có số \(k\) sao cho véc tơ này bằng \(k\) lần véc tơ kia.

Lời giải chi tiết:

\(\overrightarrow {{M_0}M}  = (4,\,2) = 2(2,1) = 2\overrightarrow u \)

Vậy \(\overrightarrow {{M_0}M} \) cùng phương với  \(\overrightarrow u \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 12 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài