Câu hỏi 1 trang 70 SGK Hình học 10


Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng  là đồ thị của hàm số...

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng \(\Delta\) là đồ thị của hàm số: \(y = {1 \over 2}x\)

LG a

Tìm tung độ của hai điểm Mo và M nằm trên Δ, có hoành độ lần lượt là 2 và 6.

Phương pháp giải:

Thay tọa độ các điểm vào công thức hàm số.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& x = 2 \Rightarrow y = {1 \over 2}x = 1 \Rightarrow {M_0}(2,1) \cr 
& x = 6 \Rightarrow y = {1 \over 2}x = 3 \Rightarrow {M_0}(6;\,3) \cr} \)

LG b

Cho vectơ \(\overrightarrow u  = (2;\,1)\) . Hãy chứng tỏ \(\overrightarrow {{M_0}M} \) cùng phương với  \(\overrightarrow u \)

Phương pháp giải:

Hai véc tơ cùng phương nếu có số \(k\) sao cho véc tơ này bằng \(k\) lần véc tơ kia.

Lời giải chi tiết:

\(\overrightarrow {{M_0}M}  = (4,\,2) = 2(2,1) = 2\overrightarrow u \)

Vậy \(\overrightarrow {{M_0}M} \) cùng phương với  \(\overrightarrow u \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí