Bài 8 trang 81 SGK Hình học 10


Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm khoảng cách từ điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau:

LG a

\(A(3; 5), \) \(∆ : 4x + 3y + 1 = 0\);

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính khoảng cách từ điểm \(M(x_0; \, y_0)\) đến đường thẳng \(\Delta: \, ax+by+c=0\) là:  \( d(M, \,∆) = \dfrac{|ax_{0}+by_{0}+c|}{\sqrt{a^{2}+b^{2}}}\)

Lời giải chi tiết:

\( d(A,∆) =\dfrac{|4.3+3.5+1|}{\sqrt{4^{2}+3^{2}}}= \dfrac{28}{5}\) 

LG b

 \(B(1; -2),\) \( d: 3x - 4y - 26 = 0\);

Lời giải chi tiết:

\( d(B,d) =\dfrac{|3.1-4.(-2)-26|}{\sqrt{3^{2}+(-4)^{2}}} \) \(= \dfrac{|-15|}{5} = \dfrac{15}{5}\)\( = 3\)

LG c

\(C(1; 2),\) \( m: 3x + 4y - 11 = 0\);

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(3.1+4.2-11=0\) do đó điểm \(C\) nằm trên đường thẳng \(m\) \(\Rightarrow  d(C, \,m) =0.\)

Cách khác:

\(d\left( {C,m} \right) = \dfrac{{\left| {3.1 + 4.2 - 11} \right|}}{{\sqrt {{3^2} + {4^2}} }} = \dfrac{0}{5} = 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 39 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí