Bài 4 trang 70 SGK Đại số 10


Giải các phương trình

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các phương trình

LG a

\({{3x + 4} \over {x - 2}} - {1 \over {x + 2}} = {4 \over {{x^2} - 4}} + 3\)

Phương pháp giải:

+) Tìm ĐKXĐ của phương trình.

+) Biến đổi và giải phương trình.

+) Đối chiếu các giá trị \(x\) tìm được với ĐKXĐ và kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - 2 \ne 0\\
x + 2 \ne 0\\
{x^2} - 4 \ne 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ne 2\\
x \ne - 2\\
x \ne \pm 2
\end{array} \right. \) \(\Leftrightarrow x \ne \pm 2\)

Quy đồng mẫu thức, rồi khử mẫu thức chung ta có:

\(\begin{array}{l}\frac{{3x + 4}}{{x - 2}} - \frac{1}{{x + 2}} = \frac{4}{{{x^2} - 4}} + 3\\ \Leftrightarrow \frac{{\left( {3x + 4} \right)\left( {x + 2} \right) - \left( {x - 2} \right)}}{{\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right)}} = \frac{{4 + 3\left( {{x^2} - 4} \right)}}{{\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right)}}\end{array}\)

\(\Rightarrow \left( {x + 2} \right)\left( {3x + 4} \right) - \left( {x - 2} \right) \)\(= 4 + 3({x^{2}} - 4)\)

\(\Leftrightarrow 3{x^2} + 10x + 8 - x + 2\)\( = 4 + 3{x^2} - 12\)

\(\begin{array}{l}
\Leftrightarrow 3{x^2} + 9x + 10 = 3{x^2} - 8\\
\Leftrightarrow 3{x^2} + 9x + 10 - 3{x^2} + 8 = 0\\
\Leftrightarrow 9x + 18 = 0
\end{array}\)

\(\Leftrightarrow 9x = - 18 \Leftrightarrow x = - 2\text{ (loại)} \)

Vậy phương trình vô nghiệm.

LG b

\({{3{x^2} - 2x + 3} \over {2x - 1}} = {{3x - 5} \over 2}\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \(2x - 1 \ne 0\Leftrightarrow x ≠{1 \over 2}\)

\(\begin{array}{l}\frac{{3{x^2} - 2x + 3}}{{2x - 1}} = \frac{{3x - 5}}{2}\\ \Leftrightarrow \frac{{2\left( {3{x^2} - 2x + 3} \right)}}{{2\left( {2x - 1} \right)}} = \frac{{\left( {2x - 1} \right)\left( {3x - 5} \right)}}{{2\left( {2x - 1} \right)}}\end{array}\)

\(\Rightarrow 2(3{x^2}-{\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{ }}3){\rm{ }} \)\(= {\rm{ }}\left( {2x{\rm{ }}-{\rm{ }}1} \right)\left( {3x{\rm{ }}-{\rm{ }}5} \right) \)

\(\eqalign{
& \Leftrightarrow 6{x^2} - 4x + 6 = 6{x^2} - 13x + 5 \cr 
& \Leftrightarrow 9x + 1 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow x = - {1 \over 9}\text{ (thỏa mãn)} \cr} \)

Vậy phương trình có nghiệm \(x=- {1 \over 9}\)

LG c

\(\sqrt {{x^2} - 4}  = x - 1\)

Lời giải chi tiết:

ĐKXĐ: \( {x^2} - 4 \ge 0 \Leftrightarrow x^2≥ 4\).

Bình phương hai vế ta được:

\(\sqrt {{x^2} - 4}  = x - 1\)

\(\eqalign{
&  \Rightarrow {x^2} - 4 = {(x - 1)^2} \cr 
&  \Leftrightarrow {x^2} - 4 = {x^2} - 2x + 1\cr & \Leftrightarrow {x^2} - 4 - {x^2} + 2x - 1 = 0\cr &\Leftrightarrow 2x - 5 = 0 \cr 
& \Leftrightarrow x = {5 \over 2}\cr} \)

Thử lại thấy x = 5/2 là nghiệm của phương trình.

Vậy phương trình có nghiệm \(x= {5 \over 2}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 33 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.