Bài 16 trang 72 SGK Đại số 10


Tập nghiệm của hệ phương trình:

Đề bài

Tập nghiệm của hệ phương trình

\(\left\{ \matrix{
3x - 5y = 2 \hfill \cr 
4x + 2y = 7 \hfill \cr} \right.\)  là:

(A) \(\left( {{ - 39} \over {26}},{3 \over {13}}\right)\)             (B)\(\left({{ - 17} \over {13}},{5 \over {13}}\right)\)

(C) \(\left({{39} \over {26}},{1 \over 2}\right)\)                (D)\(\left({{ - 1} \over 3},{{17} \over 6}\right)\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế hoặc cộng đại số.

Lời giải chi tiết

Hệ phương trình \(⇔\left\{ \matrix{6x - 10y = 4 \hfill \cr 20x + 10y = 35 \hfill \cr} \right.\)

\(⇔\left\{ \matrix{26x = 39 \hfill \cr 6x - 10y = 4 \hfill \cr} \right.\)

\(⇔\left\{ \matrix{x = {{39} \over {26}} \hfill \cr y = {1 \over 2} \hfill \cr} \right.\)

Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí