Bài 12 trang 71 SGK Đại số 10


Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm hai cạnh của một mảnh vườn hình chữ nhật trong hai trường hợp.

LG a

Chu vi \(94,4m\) và diện tích là \(494,55m^2\)

Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

+) Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

+) Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

+) Dựa vào đề bài lập phương trình.

+) Giải phương trình tìm ẩn.

+) Đối chiếu với điều kiện của ẩn và kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết:

Gọi chiều rộng và chiều dài của mảnh vườn theo thứ tự là \(x, \,y  \, \, (m), \, \, (0 < x< y )\)

Chu vi \(94,4m\) nên ta có:

Nửa chu vi hình chữ nhật là: \({{94,4} \over 2}=47,2\)

Nên \(x+y=47,2\) (1)

Diện tích là \(494,55m^2\) nên ta có:

\(x.y = 494,55\) (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x + y = 47,2\\
xy = 494,55
\end{array} \right.\)

Theo định lí Vi-ét thì \(x, y\) là các nghiệm của phương trình:

\(X^2-47,2X + 494,55 = 0\)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{
X = 15,7 \hfill \cr 
X = 31,5 \hfill \cr} \right.\)

Vậy chiều rộng là \(15,7m\), chiều dài là \(31,5m\).

Cách khác:

Từ x + y = 47,2 x = 47,2 – y, thay vào phương trình x.y = 494,55 ta được:

(47,2 – y).y = 494,55

47,2.y – y2 = 494,55

y2 – 47,2y + 494,55 = 0

y = 31,5 hoặc y = 15,7

Nếu y = 31,5 x = 15,7 (loại vì x < y)

Nếu y = 15,7 x = 31,5 (thỏa mãn).

Vậy hình chữ nhật có chiều dài bằng 31,5m và chiều rộng bằng 15,7m.

LG b

Hiệu của hai cạnh là \(12,1m\) và diện tích là \(1089m^2.\)

Phương pháp giải:

Giải bài toán bằng cách lập phương trình:

+) Gọi ẩn và đặt điều kiện cho ẩn.

+) Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

+) Dựa vào đề bài lập phương trình.

+) Giải phương trình tìm ẩn.

+) Đối chiếu với điều kiện của ẩn và kết luận nghiệm.

Lời giải chi tiết:

Gọi chiều dài và chiều rộng của mảnh vườn theo thứ tự là \(x, \,y  \, \, (m), \, \, (x > y > 0; x > 12,1 )\)

Hiệu của hai cạnh là \(12,1m\) ta có: \(x – y = 12,1\) (1)

Diện tích là \(1089m^2\) nên ta có:

\(x.y = 1089\) (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ 

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - y = 12,1\\
xy = 1089
\end{array} \right.\)

Từ (1) x = 12,1 + y, thay vào (2) ta được:

(12,1 + y).y = 1089

y2 + 12,1.y – 1089 = 0

y = 27,5 (t/m) hoặc y = –39,6 (loại)

x = 12,1 + 27,5 = 39,6

Vậy hình chữ nhật có chiều dài 39,6m và chiều rộng 27,5m.

Cách khác:

\(\left\{ \begin{array}{l}
x - y = 12,1\\
xy = 1089
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + \left( { - y} \right) = 12,1\\
x.\left( { - y} \right) = - 1089
\end{array} \right.\)

Do đó \(x\) và \(–y \) là các nghiệm của phương trình:

\(X^2– 12,1X – 1089 = 0\)

\( \Leftrightarrow \left[ \matrix{
X = -27,5 \hfill \cr 
X = 39,6 \hfill \cr} \right.\)

Vậy chiều rộng là \(27,5m\); chiều dài là \(39,6m\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.