Bài 12 trang 161 SGK Đại số 10


Đề bài

Không sử dụng máy tính, hãy tính:

\(\displaystyle A={{\sin {{40}^0} - \sin {{45}^0} + \sin {{50}^0}} \over {\cos {{40}^0} - \cos {{45}^0} + \cos {{50}^0}}} - {{6(\sqrt 3  + \tan {{15}^0})} \over {3 - \sqrt 3 \tan {{15}^0}}}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chú ý rằng:  \(\sin{45^0} = {\rm{ }}\cos{45^0},{\rm{ }}\sin{40^0} = {\rm{ }}\cos{50^0},\)\(\cos{40^0}=\sin{50^0} \)

Lời giải chi tiết

Ta có:

\(\begin{array}{l}
\dfrac{{\sin {{40}^0} - \sin {{45}^0} + \sin {{50}^0}}}{{\cos {{40}^0} - \cos {{45}^0} + \cos {{50}^0}}}\\
= \dfrac{{\cos {{50}^0} - \sin {{45}^0} + \sin {{50}^0}}}{{\sin {{50}^0} - \sin {{45}^0} + \cos {{50}^0}}}\\
= 1
\end{array}\)

\( \displaystyle \Rightarrow A = 1- {{6.3({{\sqrt 3 } \over 3} + \tan {{15}^0})} \over {3(1 - {{\sqrt 3 } \over 3}\tan {{15}^0})}}\)

\(\eqalign{
& = 1 - 6({{\tan {{30}^0} + \tan {{15}^0}} \over {1 - \tan {{30}^0}.\tan {{15}^0}}}) \cr
&  = 1 - 6\tan \left( {{{30}^0} + {{15}^0}} \right)\cr &= 1 - 6\tan {45^0} =1-6.1= - 5 \cr} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.