Bài 1 trang 50 SGK Đại số 10


Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số được cho bởi công thức.

Đề bài

Phát biểu quy ước về tập xác định của một hàm số được cho bởi công thức.

Hai hàm số \(y = {{x + 1} \over {(x + 1)({x^2} + 2)}}\) và \(y = {1 \over {{x^2} + 2}}\) có gì khác nhau?

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

- Tập xác định của hàm số cho bởi công thức y = f(x) là tập hợp các giá trị của x sao cho biểu thức f(x) có nghĩa.

- Với quy ước đó:

+) Hàm số \(y = {{x + 1} \over {(x + 1)({x^2} + 2)}}\) có nghĩa khi:

\(\left( {x + 1} \right)\left( {{x^2} + 2} \right) \ne 0\) \( \Leftrightarrow x + 1 \ne 0 \Leftrightarrow x \ne  - 1\) (do \(x^2+1 > 0\) với mọi x)

Do đó tập xác định \(D = \mathbb R\backslash {\rm{\{ }} - 1\} \), k xác định tại x=-1.

+) Hàm số \(y = {1 \over {{x^2} + 2}}\) có nghĩa khi \( {x^2} + 1 \ne 0\) (luôn đúng do \(x^2+1 > 0\) với mọi x)

Do đó tập xác định là \(D =\mathbb R\), xác định với mọi x

Vậy khi x=-1 thì hàm số (1) không xác định, khi \(x \ne -1\) hai hàm số bằng nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.4 trên 115 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí