Bài 1 trang 9 SGK Sinh học 10


Đề bài

Thế giới sống được tổ chức như thế nào? Nêu các cấp tổ chức cơ bản.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Các cấp tổ chức của thế giới sống

Lời giải chi tiết

+ Tổ chức thế giới sống: Thế giới sống được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật.

+ Các cấp độ tổ chức sống cơ bản của thế giới sống: tế bào → cơ thể → quần thể → quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 89 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sinh lớp 10 - Xem ngay