Bài tập về đồng hồ, thời gian

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

 

Giải

Các bài liên quan