Bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 27 - Đề 1 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 27 - Đề 1 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Đúng ghi Đ, sai ghi S

A. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau …

B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau …

C. Hình thoi có 4 góc vuông…

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau  …

Bài 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một mặt bàn hình chữ nhật có diện tích là \(\dfrac{4}{5}\)m2, chiều rộng là \(\dfrac{3}{5}\)m. Chu vi của mặt bàn hình chữ nhật đó là :

A.\(\dfrac{{29}}{{15}}\)                                      B. \(\dfrac{{20}}{{15}}\)m

C. \(\dfrac{{58}}{{15}}\)m                                  D. \(\dfrac{{14}}{5}\)m

Bài 3. Một tấm bìa hình thoi có độ dài đường chéo lớn là  \(\dfrac{9}{{10}}\)m, đường chéo lớn  hơn đường chéo bé là \(\dfrac{1}{5}\)m. Tính diện tích tấm bìa hình thoi đó.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Quốc lộ 1A từ Hà Nội qua thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài 150km . Biết đoạn đường từ thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài bằng \(\dfrac{2}{5}\) đoạn đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa. Tính đoạn đường từ Hà Nội tới thành phố Ninh Bình.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5. Một vườn hoa hình thoi có tổng độ dài hai đường chéo là 36m. Tính diện tích vườn hoa hình thoi đó, biết rằng đường chéo lớn hơn đường chéo bé 8m.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1.

Phương pháp:

Dựa vào hình dạng, tính chất của hình thoi để xác định tính đúng-sai của các câu đã cho.

Cách giải:

A. Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau (Đ)

B. Hình thoi có 4 góc bằng nhau    (S)

C. Hình thoi có 4 góc vuông          (S)

D. Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau     (Đ)

Bài 2.

Phương pháp:

- Tính chiều dài của mặt bàn ta lấy diện tích chia cho chiều rộng.

- Tính chu vi của mặt bàn ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng rồi nhân với 2.

Cách giải:

Chiều dài của mặt bàn hình chữ nhật là:

\(\dfrac{4}{5}:\dfrac{3}{5} = \dfrac{4}{3}\,\,\left( m \right)\)

Chu vi của mặt bàn hình chữ nhật đó là:

\(\left( {\dfrac{4}{3} + \dfrac{3}{5}} \right) \times 2 = \dfrac{{58}}{{15}}\,\,\left( m \right)\)

Đáp số: \(\dfrac{{58}}{{15}}m.\)

Chọn C.

Bài 3.

Phương pháp:

- Tính độ dài đường chéo bé ta lấy độ dài đường chéo lớn trừ đi \(\dfrac{1}{5}m.\)

- Tính diện tích tấm bìa hình thoi ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Cách giải:

Độ dài đường chéo bé là:

\(\dfrac{9}{{10}} - \dfrac{1}{5} = \dfrac{7}{{10}}\,\,\left( m \right)\)

Diện tích tấm bìa hình thoi đó là:

\(\left( {\dfrac{9}{{10}} + \dfrac{7}{{10}}} \right):2 = \dfrac{4}{5}\,\,\left( m \right)\)

Đáp số: \(\dfrac{4}{5}m.\)

Bài 4.

Phương pháp:

- Tính đoạn đường từ thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa  ta lấy đoạn đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa nhân với \(\dfrac{2}{5}\).

- Tính đoạn đường từ Hà Nội tới thành phố Ninh Bình ta lấy đoạn đường từ Hà Nội đến Thanh Hóa  trừ đi đoạn đường từ thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa .

Cách giải:

Đoạn đường từ thành phố Ninh Bình tới thành phố Thanh Hóa dài số ki-lô-mét là:

150 × \(\dfrac{2}{5}\) =  60 (km)

Đoạn đường từ Hà Nội tới thành phố Ninh Bình dài số ki-lô-mét là :

150 – 60 = 90 (km)

Đáp số: 90km.

Bài 5.

Phương pháp:

- Tìm độ dài đường chéo lớn theo công thức tìm số lớn khi biết tổng và hiệu của hai số:

          Số lớn = (Tổng – Hiệu) : 2.

- Tìm độ dài đường chéo bé ta lấy tổng độ dài hai đường chéo trừ đi độ dài đường chéo lớn.

- Tính diện tích vườn hoa hình thoi ta lấy tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng một đơn vị đo).

Cách giải:

Độ dài đường chéo lớn của hình thoi đó là:

(36 + 8) : 2 = 22 (m)

Độ dài đường chéo bé của hình thoi đó là:

36 – 22 = 14 (m)

Diện tích hình thoi đó là:

22 × 14 : 2 = 154 (m2)

Đáp số:  154m2.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 8 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí