Bài tập cuối tuần Toán 4 tuần 19 - Đề 2 (Có đáp án và lời giải chi tiết)

Tải về

Bài tập cuối tuần 19 - Đề 2 bao gồm các bài tập chọn lọc với các dạng bài tập giúp các em ôn lại kiến thức đã học trong tuần

Đề bài

Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a)    1km2 = ............. m2

b)    5km2 = ........…. m2

c)    32m2  45dm2  = ............. dm2

d)    13dm2 29cm2 = ............. cm2

Bài 2.  3km225m2 =  …........….m2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 3 000 025                  B. 3025                  C. 300 025                     D. 30 025

Bài 3. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm

        5km2 … 4km2 + 2km2

        15km2 207m2 … 15 207 000m2

        1000m2 … 99 000dm2

        1000dm2 … 101 000cm2

        10km2 … 10 000 000m2

        20km2 2000m2 … 20 002 000m2

        13m2 6dm2 … 1306dm2

        100 000cm2 … 90m2

Bài 4. Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy là 40m, chiều cao kém đáy là 25m. Tính diện tích mảnh đất đó.

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 5.  Cho hình bình hành ABCD (như hình vẽ) có diện tích 24cm2. Chiều cao AH là 3cm và bằng  chiều cao CE. Tính chu vi của hình bình hành đó.

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1. 

Phương pháp:

Áp dụng kiến thức:

1m2 = 100dm2;               1dm2 = 100cm2;              1km2 = 1 000 000m2.

Cách giải:

a)     1km2 = 1 000 000m2

b)     5km2 = 5 000 000m2

c)     32m2 45dm2  = 3245dm2

d)     13dm2 29cm2 = 1329cm2

Bài 2. 

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi 1km2 = 1 000 000m2  để đổi 3km2 sang đơn vị là m2, sau đó cộng thêm với 25 m2.

Cách giải:

Ta có 1km2 = 1 000 000m2  nên 3km2   =  3 000 000m2.

Do đó:  3km25m2 = 3 000 000m2 + 25m2 = 3 000 025m2.

Chọn đáp án A.

Bài 3. 

Phương pháp:

- Áp dụng kiến thức:

1m2 = 100dm2;               1dm2 = 100cm2;              1km2 = 1 000 000m2.

- Đổi các số đo về cùng đơn vị đo rồi so sánh kết quả với nhau.

Cách giải: 

Bài 4. 

Phương pháp:

- Tính chiều cao ta lấy độ dài đáy trừ đi 25m.

- Muốn tính diện tích mảnh đất hình bình hành ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo).

Cách giải:

Chiều cao của mảnh đất đó là:

40 – 25 = 15 (m)

Diện tích mảnh đất đó là:

40 × 15 = 600 (m2)

Đáp số: 600m2.

Bài 5. 

Phương pháp:

Ta có: diện tích hình bình hành = độ dài đáy × chiều cao (cùng một đơn vị đo), do đó muốn tính độ dài đáy ta lấy diện tích chia cho chiều cao.

Để giải bài này ta làm như sau:

- Tính độ dài cạnh DC = diện tích: chiều cao AH.

- Tính độ dài cạnh CE = độ dài AH × 2.

- Tính độ dài cạnh AD = diện tích : chiều cao CE (vì CE là chiều cao tương ứng với cạnh AD)

- Tính chu vi = (độ dài AD + độ dài DC) × 2.

Cách giải:

Độ dài cạnh DC là:

24 : 3 = 8 (cm)

Độ dài cạnh CE là:

3 × 2 = 6 (cm)

Độ dài cạnh AD là:

24 : 6 = 4 (cm)

Chu vi hình bình hành đó là:

(4 + 8) × 2 = 24 (cm)

Đáp số: 24cm.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 11 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí