Bài tập cuối tuần Toán 4 Tuần 17 - Đề 2 (có đáp án và lời giải chi tiết)

>>>> Tải về ↓

Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Hiệu của hai số là số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Nếu thêm vào số bị trừ 475 đơn vị, thêm vào số trừ 38 đơn vị thì hiệu hai số đó là:

A. 1061                B. 1498                C. 1460                D. 1536

b) Thương của hai số là 98. Nếu tăng số bị chia lên 5 lần và giảm số chia đi 5 lần thì thương của hai số lúc đó là:

A. 98                      B. 490                   C. 2540                   D. 2450

c) Xây \(15{m^2}\) tường nhà hết 975 viên gạch. Hỏi để xây \(450{m^2}\) tường nhà bằng cùng loại gạch đó thì hết bao nhiêu viên?

A. 29250viên       B. 29000 viên      C. 29750 viên       D. 28750 viên

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S: Tính: \(68750:\left( {125 \times 5} \right)\)

A.                                       B.                                        C.

\(\begin{array}{l}68750:\left( {125 \times 5} \right)\\ = 68750:5 - 125\\ = 13750 - 125\\ = 13625\end{array}\)                     \(\begin{array}{l}68750:\left( {125 \times 5} \right)\\ = 68750:125:5\\ = 550:5\\ = 110\end{array}\)                             \(\begin{array}{l}68750:\left( {125 \times 5} \right)\\ = 68750:125 \times 5\\ = 550 \times 5\\ = 2750\end{array}\)

II. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 47530 : 214                  b)  89350 : 431                   c) 72911 : 317

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 2. Tìm \(x\) biết:

\(216125:x + 78250:x - 192375:x \)\(= 816\)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 3. Một đội sản xuất của Nông trường Rạng Đông nhập về 576 bao ngô giống. Mỗi bao có 30kg ngô. Người ta chia đều cho 640 gia đình để trồng ngô vào vụ tới. Hỏi mỗi gia đình nhận được bao nhiêu ki-lô-gam ngô giống?        

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 4. Tìm số tự nhiên \(\overline {ab} \), biết: \(a \times 14 = \overline {ab} \). 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

I. Trắc nghiệm

Câu 1:

Phương pháp giải:

a) Xác định số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau. Nếu thêm vào số bị trừ 475 đơn vị thì hiệu hai số đó tăng thêm 475 đơn vị, còn thêm vào số trừ 38 đơn vị thì hiệu hai số đó giảm đi 38 đơn vị. Từ đó ta tìm được hiệu mới

b) Nếu tăng số bị chia lên 5 lần thì thương gấp lên 5 lần, giảm số chia đi 5 lần thì thương gấp lên 5 lần. Từ đó ta tìm được thương mới.

c) Tính xem \(1{m^2}\) cần bao nhiêu viên gạch rồi gấp lên 450 lần sẽ tìm được \(450{m^2}\) cần bao nhiêu viên gạch.

Cách giải :

a) Số nhỏ nhất có 4 chữ số khác nhau là 1023.

Khi thêm vào số bị trừ 475 đơn vị và thêm vào số trừ 38 đơn vị thì hiệu mới là:

                1023 + 475 – 38 = 1460. 

Chọn đáp án C.

b) Nếu tăng số bị chia lên 5 lần và giảm số chia 5 lần thì thương mới là:

                98 × 5 × 5 = 2450

Chọn đáp án D.

c) Xây \(1{m^2}\) tường nhà cần số viên gạch là:

              975 : 15 = 65 (viên gạch)

Xây \(475{m^2}\) tường nhà cần số viên gạch là:

              65 × 450 = 29250 (viên gạch)

                       Đáp số: 29250 viên gạch.

Chọn đáp án A.

Câu 2:

Phương pháp giải:

Áp dụng cách chia một số cho một tích: Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả chia tiếp cho thừa số kia.

Cách giải:

Áp dụng cách chia một số cho một tích ta có:

\(\begin{array}{l}68750:\left( {125 \times 5} \right)\\ = 68750:125:5\\ = 550:5\\ = 110\end{array}\)

Hoặc:  \(\begin{array}{l}68750:\left( {125 \times 5} \right)\\ = 68750:\,\,5:125\\ = 13750:125\\ = 110\end{array}\)

Vậy ta có kết quả như sau:

a) S                             b) Đ                             c) S

II. Tự luận

Bài 1:

Phương pháp giải:

Đặt tính theo cột dọc, sau đó chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Cách giải :

Bài 2:

Phương pháp giải:

- Thu gọn biểu thức ở vế trái rồi đưa bài toán về dạng bài tìm \(x\)thông thường.

- Áp dụng công thức:  a : d + b : d – c : d = (a + b – c) : a.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Cách giải :

\(216125:x + 78250:x - 192375:x \)\(= 816\)

\(\left( {216125 + 78250 - 19237} \right):x = 816\)

\(102000:x = 816\)

            \(x = 102000:816\)

            \(x = 125\)

Bài 3:

Phương pháp giải:

- Tìm tổng số ngô giống được nhập về ta lấy số ngô có trong 1 bao nhân với số bao ngô.

- Tìm số ngô mỗi gia đình được nhân ta lấy tổng số ngô giống được nhập về chia cho số gia đình.

Cách giải:

Tổng số ngô giống được nhập về là:

30 × 576 = 17280 (kg)

Số ngô giống mỗi gia đình được nhận là:

17280 : 640 = 27 (kg)

Đáp số: 27kg ngô.

Bài 4:

Phương pháp giải:

Sử dụng cấu tạo số: \(\overline {ab}  = a \times 10 + b\) rồi thay vào phép tính đã cho, sau đó lập luận để tìm a, b.

Cách giải:

\(\begin{array}{l}a \times 14 = \overline {ab} \\a \times 14 = a \times 10 + b\\a \times 14 - a \times 10 = b\\a \times \left( {14 - 10} \right) = b\\a \times 4 = b\end{array}\)

Ta có a < 3 vì nếu a = 3 thì b = 12 (loại vì b < 10).

Mà a khác 0 nên a = 1 hoặc a = 2.

Với a = 1 thì b = 4, số đó là 14.

Với a = 2 thì b = 8, số đó là 28.

                   Đáp số: 14; 28.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 4 phiếu
Tải về

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 4 - Xem ngay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.