Bài 8 trang 90 SGK Hóa học 10

Bình chọn:
3.6 trên 12 phiếu

Giải bài 8 trang 90 SGK Hóa học 10. Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau :

Đề bài

Dựa vào sự thay đổi số oxi hoá, hãy cho biết vai trò các chất tham gia trong các phản ứng oxi hoá - khử sau :

a) Cl2 + 2HBr  → 2HCI + Br2

b) Cu + 2H2SO4  → CuSO4 + SO2 + 2H2O

c)  2HNO3 + 3H2S → 3S + 2NO + 4H2O

d)  2FeCl2 + Cl2 —> 2FeCl3.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chất khử là chất nhường electron: số oxi hóa tăng sau phản ứng

Chất oxi hóa là chất nhận electron: số oxi hóa giảm sau phản ứng

Lời giải chi tiết

Vai trò các chất trong các phán ứng oxi hoá - khử sau là :

\(a)\,\mathop {C{l_2}}\limits^0  + 2H\mathop {Br}\limits^{ - 1} \xrightarrow{{}}2H\mathop {Cl}\limits^{ - 1}  + \mathop {B{r_2}}\limits^0 \)

Chất oxi hóa là Cl2, chất khử là \(\mathop {B{\rm{r}}}\limits^{ - 1}\) (trong HBr).

b)\(\mathop {Cu}\limits^0  + 2{H_2}\mathop S\limits^{ + 6} {O_4} \to \mathop {Cu}\limits^{ + 2} S{O_4} + \mathop S\limits^{ + 4} {O_2} \uparrow  + 2{H_2}O\)

Chất oxi hóa là \(\mathop S\limits^{ + 6}\) trong H2SO4, chất khử là Cu

\(c)\,2H\mathop N\limits^{ + 5} {O_3} + 3{H_2}\mathop S\limits^{ - 2} \xrightarrow{{}}3\mathop S\limits^0  + 2\mathop N\limits^{ + 2} O + 2{H_2}O\)

Chất oxi hóa là \(\mathop N\limits^{ + 5}\) (trong HNO3), chất khử là \(\mathop S\limits^{ - 2}\) (trong H2S)

\(d)\,2\mathop {Fe}\limits^{ + 2} C{l_2} + \mathop {C{l_2}}\limits^0 \xrightarrow{{}}2\mathop {Fe}\limits^{ + 3} \mathop {C{l_3}}\limits^{ - 1} \)

Chất oxi hóa là \({\mathop {Cl}\limits^0 _2}\) , chất khử là \(\mathop {F{\rm{e}}}\limits^{ + 2}\) (trong FeCl2)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu