Bài 6 trang 89 SGK Hóa học 10

Bình chọn:
3.4 trên 11 phiếu

Giải bài 6 trang 89 SGK Hóa học 10. Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau :

Đề bài

Cho biết đã xảy ra sự oxi hoá và sự khử những chất nào trong những phản ứng thế sau :

a) Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

b) Fe + CuSO4  → FeSO4 + Cu

c) 2Na + 2H2O  → 2NaOH + H2.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

sự oxi hóa: là quá trình nhường e của chất khử

sự khử: là quá trình nhận e của chất oxi hóa

Lời giải chi tiết

Sự oxi hoá và sự khử những chất trong phản ứng thế sau :

a) \(\mathop {Cu}\limits^0  + 2\mathop {Ag}\limits^{ + 1} N{O_3}\xrightarrow{{}}\mathop {Cu}\limits^{ + 2} {(N{O_3})_2} + 2\mathop {Ag}\limits^0  \downarrow \)

- Sự nhường electron của Cu được gọi là sự oxi hoá nguyên tử đồng.

- Sự nhận electron của ion bạc được gọi là sự khử ion bạc.

b) \(\mathop {Fe\,}\limits^0  + 2\mathop {Cu}\limits^{ + 2} S{O_4}\xrightarrow{{}}\mathop {Fe}\limits^{ + 2} S{O_4} + 2\mathop {Cu}\limits^0  \downarrow \)

- Sự nhường electron cúa sắt được gọi là sự oxi hoá nguyên tử sắt.

- Sự nhận electron của ion đồng được gọi là sự khử ion đồng.

c)\(2\mathop {Na\,}\limits^0  + \,2\mathop {{H_2}}\limits^{ + 1} O\xrightarrow{{}}2\mathop {Na}\limits^{ + 1} OH\, + \mathop {{H_2}}\limits^0 \)

- Sự nhường electron của natri được gọi là sự oxi hoá nguyên tử natri.

- Sự nhận electron của ion hiđro gọi là sự khử ion hiđro.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 19. Luyện tập: Phản ứng oxi hoá - khử

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu