Bài 6 trang 70 SGK Toán 6 tập 1


Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

Đề bài

 Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không ?

\(-4 ∈ \mathbb N, 4 ∈\mathbb N, 0 ∈ \mathbb Z, 5 ∈\mathbb N,\)\(\, -1 ∈\mathbb N, 1 ∈\mathbb N\).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

– Tập hợp số nguyên là tập hợp gồm các số nguyên âm, số \(0\) và các số nguyên dương. Kí hiệu là:\(\mathbb Z\).

\(\mathbb Z =\{… ; –5 ; –4 ; –4 ; –3 ; –2 ; –1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; …\}\)

– Tập hợp số tự nhiên : \(\mathbb N = \{0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; …\}\) 

Lời giải chi tiết

– 4 ∈ N : âm bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. Sai vì – 4 là số nguyên âm.

4 ∈ N : bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. 

0 ∈ Z : 0 thuộc tập hợp số nguyên. 

5 ∈ N : 5 thuộc tập hợp số tự nhiên 

–1 ∈ N : âm 1 thuộc tập hợp số tự nhiên . Sai vì -1 là số nguyên âm

1 ∈ N : 1 thuộc tập hợp số tự nhiên 

Vậy:

-4 ∈ N và -1 ∈ N là sai. 

4 ∈ N, 0 ∈ Z, 5 ∈ N, 1 ∈ N là đúng. 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 184 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí