Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết \(-3 < x ≤ 2\)

Bài 2. Tìm \(x ∈\mathbb Z\), biết

a) \(|x| = 3\)

b) \(|x| < 3\)

Bài 3. Tính giá trị

a) \(|-3| | + | 2| - |1|\) 

b) \(|-18| : |6|\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) \(|a|=m\) với \(m\ge 0\) thì \(a=\pm m\)

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\)

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: \(x ∈ \{-2, -1, 0, 1, 2\}\)

Bài 2.

a) Nếu \(x ≥ 0\) thì \(|x| = x ⇒ x = 3\)

Nếu \(x < 0\) thì \(|x| = -x \)\(⇒ -x = 3 ⇒ x = -3\).

b) \(x ∈\mathbb Z \)\(⇒ |x| ∈ N \) mà \(|x| < 3\)\( ⇒ |x| = 0\); \(|x| = 1\) hoặc \(|x| = 2\).

\(⇒ x ∈ \{0, 1, 2, -2\}\)

c) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\). Vậy \(|x| = -1\) không thể xảy ra.

Bài 3.

a) \(|-3| + |2| - |-1| = 3 + 2 – 1 = 4\)

b) \(|-18| : |-6| = 18 : 6 = 3\)

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.5 trên 26 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài