Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Tìm số đối của số sau: 

\(-2; 4; -10; 5\)

Bài 2. Tìm x biết:

a) \(|a| = 5\)

b) \(|x| < 2\)

c) \(|x| ≤ 5\)

Bài 3. Tìm \(a ∈\mathbb Z\) biết \(-3 < a ≤  1\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) Trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm gốc được gọi là hai số đối nhau. 

Số đối của a là -a

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\)

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Bài 1. Số đối của -2 là 2, của 4 là -4; số đối của -10 là 10; số đối của 5 là -5 

Bài 2.

a) \(|x| = 5\). Nếu \(x ≥ 0\) thì \(|x| = x ⇒ x = 5\)

Nếu \(x < 0\) thì \(|x| = -x\)\( ⇒ -x = 5 ⇒ x = -5\)

Vậy \(x = 5\) hoặc \(x = -5\)

b) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x| < 2 ⇒ |x| = 0\) hoặc \(|x| = 1\)

\(⇒ x = 0\) hoặc \(x = 1\) hoặc \(x = -1\).

c) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x| ≤  5\).

\(⇒ |x|  = 0\); \(|x| = 1\); \(|x| = 2\); \(|x| = 3\); \(|x| = 4\); \(|x| = 5\).

\(⇒ x ∈ \{-5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5\}\)

Bài 3. Vì \(a ∈\mathbb Z\)  và \(-3< a ≤ 1\)\( ⇒ a ∈ \{-2, -1, 0, 1\}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 68 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.