Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Bình chọn:
4 trên 43 phiếu

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1, 2 - Bài 1 - Chương 2 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Tìm số đối của số sau:

\(-2; 4; -10; 5\)

Bài 2. Tìm x biết:

a) \(|a| = 5\)

b) \(|x| ≤ 2\)

c) \(|x| ≤ 5\)

Bài 3. Tìm \(a ∈\mathbb Z\) . biết \(-3 < a ≤  1\).

Lời giải chi tiết

Bài 1. Số đối của -2 là 2, của 4 là -4; số đối của -10 là 10; số đối của 5 là -5

Bài 2.

a) \(|x| = 5\). Nếu \(x ≥ 0\) thì \(|x| = x ⇒ x = 5\)

Nếu \(x < 0\) thì \(|x| = -x\)\( ⇒ -x = 5 ⇒ x = -5\)

Vậy \(x = 5\) hoặc \(x = -5\)

b) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x| ≤ 2 ⇒ |x| = 0\) hoặc \(|x| = 1\)

\(⇒ x = 0\) hoặc \(x = 1\) hoặc \(x = -1\).

c) Vì \(x ∈\mathbb Z\)\( ⇒ |x| ∈\mathbb N\) và \(|x| ≤  5\).

\(⇒ |x|  = 0\); \(|x| = 1\); \(|x| = 2\); \(|x| = 3\); \(|x| = 4\); \(|x| = 5\).

\(⇒ x ∈ \{-5, -4, -3, -2, -1- 0, 1, 2, 3, 4, 5\}\)

Bài 3. Vì \(a ∈\mathbb Z\)  và \(-3< a ≤ 1\)\( ⇒ a ∈ \{-2, -1, 0, 1\}\)

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng