Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6


Đề bài

Bài 1. Tìm số nguyên x, biết \(x ≥ |x|\) 

Bài 2. Viết tập hợp các số nguyên x, biết \(-2 < |x| ≤ 3\)

Bài 3. Tìm chữ số x, biết \( - \overline {19x}  \le  - 195\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\)

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

+) \(|a|=m\) \((m\ge 0)\) thì \(a=\pm m\)

+) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì nhỏ hơn

Lời giải chi tiết

Bài 1. 

+ Nếu \(x ∈\mathbb N ⇒ |x| = x\). Vậy \(x ≥ x\) luôn đúng với \(x ∈\mathbb N\)

+ Nếu x nguyên âm; \(x < 0 ⇒ |x| = - x\) và \((-x) ∈\mathbb N^*\)

\(⇒ -x > 0\). Vậy \(x > |x|\) không thỏa với \(x < 0\)

(vế trái âm, vế phải dương)

Bài 2. Ta có: \(|x| ∈\mathbb N\) với \(x ∈\mathbb  Z\). Vậy \(|x| < 3\).

\(⇒ |x| = 0, 1, 2, 3 \)\(⇒ x ∈ \{0, ±1, ± 2, ±3\}\).

Bài 3. Ta có: \(| - \overline {19x} | = \overline {19x} ;| - 195| = 195\)

Vì \(| - \overline {19x} | \le  - 195 \Rightarrow \overline {19x}  \ge 195\)

Vậy \(x ∈ \{5, 6, 7 , 8, 9\}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.6 trên 12 phiếu

>> Xem thêm

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.