Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Viết tập hợp số nguyên x, biết 

a) \(-3 < x ≤ 3\);                

b) \(|x| ≤ 2\)

Bài 2. So sánh

a) \(-2011\) và \(-|-2012|\)

b) \(|-2010|\) và \(|-2009| + 1\)

Bài 3. Tìm chữ số x, biết:

a) \(-132 <  - \overline {13x} \)

b) \( - \overline {49x}  \ge  - \overline {491} \)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Tập hợp: \(\mathbb Z=\{...; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4;...\}\) là tập hợp các số nguyên. 

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\)

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

+) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì nhỏ hơn

Lời giải chi tiết

Bài 1. a) \(x = -2, -1, 0, 1, 2, 3\) 

b) Ta có: \(x ∈\mathbb Z \)\(⇒ |x| ∈\mathbb N\) mà \(|x| ≤ 2\)\( ⇒  |x| = 0; |x| = 1; |x| = 2\)

\(⇒  x = 0, 1, 2, -1, -2\)

Bài 2. Ta có: \(|-2012| = 2012\)\( ⇒ -|-2012| = -2012\)

\(⇒ -2011 > -2012\). Vậy \(-2011 > -|-2012|\)

b) \(|-2010| = 2010; |-2009| = 2009 \)\(⇒ |-2009| + 1 = 2010\)

Vậy \(|-2010| = |-2009| + 1\)

Bài 3. a) Vì \(0 ≤ x ≤ 9; x ∈\mathbb N\), nên ta có:

+)  \(x = 0 ⇒ -132 < -130\)

+)  \(x = 1 ⇒ -132 < -131\)

b) Vì \(0 ≤ x ≤ 9; x ∈\mathbb N\), nên ta có:

+) \(x = 0 ⇒ -490 > -491\)

+ ) \(x = 1 ⇒ -491 = -491\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 11 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí