Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6


Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Bài 1, 2 - Chương 2 - Đại số 6

Đề bài

Bài 1. Viết theo thứ tự tăng dần: \(-2, -17, |-17|; |2|; 5, |-4|\). 

Bài 2. Viết tập hợp các số đối của số x, biết \(-3 ≤  x ≤  4\).

Bài 3. Tìm số nguyên x để cho \(|-x| + 2\) có giá trị nhỏ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: 

+) Số âm luôn nhỏ hơn số dương

+) Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối lớn hơn thì nhỏ hơn

+) Trên trục số, hai số nguyên biểu diễn bởi hai điểm cách đều điểm gốc được gọi là hai số đối nhau. Số đối của a là -a

+) \(|a|=a\) nếu \(a\ge 0\) 

\(|a|=-a\) nếu \(a<0\)

+) \(|a|=m\) \((m\ge 0)\) thì \(a=\pm m\)

Lời giải chi tiết

Bài 1. Ta có: \(|-17| = 17; |-4| = 4\).

Vậy các số được sắp xếp theo thứ tự tăng dần như sau:

\(-17, -2, 2, 4, 5, 17\)

Bài 2. \(x ∈\mathbb Z\) và \(-3 ≤ x ≤ 4 \)\(⇒ x = -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\).

Tập hợp các số đối của x là: \(M = \{-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3\}\).

Bài 3. Ta có: \(|-x| ∈ \mathbb N \)\(⇒ |-x| ≥ 0 ⇒ |-x| + 2 ≥ 2\).

Giá trị nhỏ nhất của \(|-x| + 2\) bằng 2. Dấu “ =” xảy ra khi \(|-x| = 0\).

\(⇒ |x| = 0 ⇒ x = 0\).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.2 trên 6 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài