Bài 5 trang 143 SGK Hóa học 10

Bình chọn:
3.8 trên 14 phiếu

Giải bài 5 trang 143 SGK Hóa học 10. Trong các trường hợp nào của axit sunfuric có những tính chất...

Đề bài

a) Trong các trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học chung của một axit ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra phương trình hóa học của phản ứng để minh họa.

b) Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học đặc trưng ? Đó là những tính chất nào ? Dẫn ra những phương trình hóa học của phản ứng để minh họa.

Lời giải chi tiết

a) Dung dịch axit sunfuric loãng có những tính chất chung của axit, đó là :

- Đổi màu quỳ tím thành đỏ.

- Tác dụng với kim loại giải phóng hiđro.

          Fe  +   H2SO4   ->   FeSO4    +   H2.

- Tác dụng với oxit bazơ và bazơ.

          Ba(OH)2   +   H2SO4   ->   BaSO4   +  2H2O

- Tác dụng với nhiều muối.

          BaCl2 + H2SO4   ->   BaSO4  +  2HCl.

b) Dung dịch axit sunfuric đặc có những tính chất hóa học đặc trưng : tính oxi hóa mạnh và tính háo nước.

- Tính oxi hóa mạnh :

          2H2SO4  +  Cu   ->   CuSO4  +   SO2   + 2H2O.

          2H2SO +   S    ->  3SO2  +  2H2O.

          2H2SO +  2KBr   ->   Br2   +   SO2  +  2H2O   +  K2SO4.

- Tính háo nước :

 Axit sunfuric đặc hấp thụ mạnh nước . Axit sunfuric đặc chiếm các nguyên tố H và O là những nguyên tố thành phần của các hợp chất gluxit giải phóng cacbon và nước.

          C12H22O11 \(\xrightarrow{{{H_2}S{O_4}\,dac}}\) 12C   +   11H2O.

Da thịt khi tiếp xúc với H2SO4 đặc sẽ bị bỏng rất nặng, vì vậy khi sử dụng axit sunfuric phải hết sức thận trọng.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Hóa lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 33. Axit sunfuric - Muối sunfat

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu