Bài 4 trang 15 sgk toán 1

Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

Cho các hình dưới đây Nối sao cho phù hợp.

Nối (theo mẫu):

 

Hình a

    

Hình b

 

  

Hình c

    

Hình d

 

   

Hình đ

     

Bài giải:

Các bài liên quan